Asistenční služba u dopravní nehody

Asistenční služba u dopravní nehody

Změnou zákona, kdy při dopravní nehodě je nutná přítomnost Policie ČR až v případě, že je škoda na jednom vozidle vyšší než 100 000 korun, nebo nehoda naplňuje jiné skutkové podstaty vyjmenované v zákoně, mají řidiči povinnost si dopravní nehodu vyřešit sami. Bohužel se však často stává, že účastníci jsou z nehody v šoku, nejsou schopni nehodu správně zaznamenat, nebo jen neumějí správně vyplnit formulář o nehodě.

Pomoci jim při řešení nehody, odtahu auta, vyplnění formuláře apod. jim mohou různé asistenční  služby. Tyto poskytují pomoc a kompletní servis v případě dopravní nehody a poskytnutí náhradního vozidla.

Tyto služby jsou pro poškozeného vždy zdarma. Pracovníci vše nahlásí pojišťovně a vyřídí celou záležitost tak, aby pojišťovna mohla událost co nejrychleji a bez problémů zlikvidovat. Jedním z takových pomocníků je právě A1 Assistance.