Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel

Samotná ekologická likvidace vozidel, jak již bylo uvedeno se řídí přísnými pravidly a zákonnými ustanoveními, jenž kladou důraz aby bylo s každým autovrakem zacházeno s maximální šetrností a ohledem na životní prostředí. Vrak samotný, po převzetí oprávněnou osobou se rozebírá přesně daným a určeným způsobem. Z autovraku, nebo vozidla se nejprve odčerpají veškeré provozní kapaliny, tak aby automobil při demontáži nebyl nebezpečný pro ekologické zatížení svému okolí. Následně se demontují veškeré neželezné součásti auta, a následně se tento odpad předá dále ke zpracování. Zbylé kovové časti autovraku se recyklují a uvádějí ve zpět do ekonomického oběhu. Případné náhradní díly automobilů lze s rozvahou také opět užít jako současti pro opravu vozidel stejného typu a kategorie.

Ekologická likvidace autovraků zajišťuje majiteli vozidel jistotu šetrného zacházení s životním prostředí a zabezpečuje to, že autovraky se nebudou bezprizorně vyskytovat na místech,kde svou přítomností hyzdí okolí a znepříjemňují občanu život. Doporučujeme tedy využítí našich bezplatných služeb likvidace autovraků a v případě potřeby nás neprodleně oslovit. Automobil tím předáte do správných rukou a pomůžete tím přírodě. Naše ekologická likvidace autovraků je zde pro Vás.