Jak často na technickou?

Jak často na technickou?

Technická prohlídka a její intervaly definuje zákon č.56/2001 Sb. Konkrétní cykly pro danou skupinu vozidel a přívěsů jsou v příloze. Běžného řidiče automobilu bude asi zajímat, že s novým vozem první 4 roky nikam nemusí a pak se kontrola opakuje po dvou letech. Technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, tedy na libovolné STK na území ČR. Pravidelná nebo opakovaná technická prohlídka musí být provedena nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtě dané zákonem.

I když je na známce nalepené na registrační značce vyznačen pouze měsíc a tudíž by se mohlo zdát, že můžeme jezdit až do konce měsíce, není tomu tak. Závazné je datum ve velkém technickém průkazu. Můžete si říci, že ten sebou nevozíte a policista při kontrole nic nezjistí. Bohužel zákony schválnosti fungují spolehlivě a může vás potkat i třeba menší nehoda z cizího zavinění. Při vyšetřování se půjde do hloubky a po zjištění stavu věcí na vás bude nahlíženo jako na řidiče vozu s prošlou technickou, tedy vozidla nezpůsobilého k provozu, více informací na našem webu.