Negrelliho viadukt – dominanta Karlína

Negrelliho viadukt – dominanta Karlína

Nejvýznamnější technickou památkou v Karlíně, potažmo v celé Praze je Negrelliho viadukt, který je nazýván též Karlínským viaduktem, jenž spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s Bubny. Negrelliho viadukt je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a po Karlově mostě druhým nejstarším pražským mostem. Viadukt tvoří přirozenou hranici mezi pražskými čtvrtěmi Nové Město a Karlín. Jeho výstavba byla realizována v letech 1842−1846 a do provozu byl Negrelliho viadukt uveden 1. června 1850, to znamená, že železniční dopravě už slouží téměř 165 let. Celková délka mostu činí 1110 metrů a do roku 1910 byl dokonce nejdelším mostem Evropy a dodnes je jedním z nejdelších kamenných mostů na sever od Alp. Viadukt nese jméno po rakouském inženýrovi Aloisi Negrellimu, který je rovněž autorem návrhu na zbudování Suezského průplavu.

V době svého vzniku byl most dobře viditelný, obdivovaný a často fotografovaný. Ve světovém měřítku šlo o ojedinělou stavbu, protože se v té době stavěly obdobné mosty ještě ze dřeva. Teprve později jej obklopily domy a volná místa pod mostními oblouky byla s rostoucím průmyslem zaplněna dílnami, sklady a garážemi.

Ochrana před povodní

Povodeň v roce 2002, kdy byl zatopen téměř celý Karlín, přestál Negrelliho železniční viadukt bez přerušení provozu. Po povodni se stal součástí protipovodňové ochrany v Karlíně i v Holešovicích, do mostních pilířů byla zabudována konstrukce, do které se v případě povodně osadí mobilní bariéry.

Během roku 2015 bude zahájena dvouletá rozsáhlá rekonstrukce viaduktu, která má památce navrátit její původní vzhled a architektonickou čistotu. Doufejme, že se Negrelliho viadukt stane opět turistiky atraktivním a známým místem.
Z Rezidence Vltava to není k Negrelliho viaduktu daleko, takže obyvatelé bytů na nábřeží budou moci s klidem jako orientační bod udávat právě Negrelliho viadukt – ten zná (nebo by alespoň měl znát) přece každý.