Alternativní zdroje energie = teplo pro Vaši domácnost

Alternativní zdroje energie = teplo pro Vaši domácnost

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla patří mezi všeobecně nejoblíbenější způsob nízkoenergetického vytápění. Čerpadla jsou uzpůsobena tak, aby využívala teplo z okolního venkovního prostředí a převedla ho na vyšší teplotu, která následně vytopí místnosti.

Díky tomuto procesu jsou tepelná čerpadla řazena mezi alternativní zdroje energie. Populární jsou ale především proto, že Vám dokážou ušetřit náklady za teplo! V dnešní době je tepelným čerpadlem vybavená zhruba každá desátá novostavba. 

Druhy tepelných čerpadel

Je to především proto, že existuje celá řada typů tepelných čerpadel, která se snadno individuálně přizpůsobí podmínkám každého prostředí. Venkovní jednotka může čerpat tepelnou energii z vody, vzduchu nebo země. Podle toho rozdělujeme typy tepelných čerpadel.

Patří sem například tepelné čerpadlo země-voda, tepelné čerpadlo voda-voda a asi nejoblíbenější typ je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které se řadí mezi moderní způsoby vytápění objektů a také ohřevu vody.

Výhody tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou především ekologická, pohodlná na užívání a cenově velmi výhodná. Mají i nízké provozní náklady, co se týče při porovnání – elektrické a plynové topení. Jejich instalace je jednoduchá a náklady patří k nízkým oproti čerpadlům s vrty.

Solární panely

Jedná se o další způsob alternativního získávání tepla. Solární panely dokážou přeměnit sluneční záření na teplo. Hlavní výhodou investice jsou dlouhé záruky 25 let, navíc životnost těchto panelů je vysoká okolo 30 let a jejich výkon je stabilní výkon.

Druhy solárních panelů

U solárních panelů máma také řadu druhů, které se liší materiálem polovodiče. Křemíkový solární panely využívají křemíku jako polovodiče. Organický solární panely slibují nižší náklady díky ploše tvořené bílkovinou a výrobou elektřiny na základě fotosyntézy. Fotovoltaické fólie využívají polovodiče, který je velmi tenký a lze ho nanášet ve velkých plochách.

Alternativní zdroje již nejsou hudbou budoucnosti, ale nutností přítomnost. Zamyslete se už dnes nad tím, jak můžete přispět k ochraně životního prostředí díky ekologickému způsobu vytápění.