Dotace na výměnu kotle pro vytápění domu

Dotace na výměnu kotle pro vytápění domu

S příchodem jara 2015 opět očekáváme spuštění dotačního programu ministerstva životního prostředí za podpory jednotlivých krajů. Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. Kotlíková dotace, je zaměřen na postupnou likvidaci kotlů na uhlí a tuhá paliva v první a druhé emisní třídě. Majitelé rodinných a bytových domů mají možnost rekonstruovat svoji kotelnu, nahradit svůj starý kotel na tuhá paliva novým moderním nízkoemisním zdrojem s automatickým provozem a získat dotaci až šedesát tisíc Kč. Dotační program se týká majitelů domů, kteří pro vytápění používají kotel na tuhá paliva v 1. a 2. emisní třídě s výkonem do 50-ti kW. Podmínkou je, že tento kotel bude prokazatelně zlikvidován a nahrazen automatickým kotlem na uhlí, pelety či biomasu, který je zařazen do seznamu výrobků, splňujících požadavky pro čerpání dotace.
Potencionálním žadatelům o čerpání kotlíkové dotace nabízíme plnou podporu při vyřizování administrativních úkonů, spojených se žádostí o dotaci, široký sortiment dotovaných automatických kotlů na uhlí, pelety a biomasu, odbornou montáž a záruční i pozáruční servis.

Enco-tepelná technika s.r.o. – dodavatel tepelných čerpadel, automatických kotlů, solárních systémů a ostatní techniky pro vytápění domů a budov.