Malebná Vltava

Malebná Vltava

Pro takto velkolepý projekt, jakým je Rezidence Vltava, nemohl developer vybrat vhodnější jméno. Rezidence si část svého názvu propůjčila od nejdelší české řeky a zdroji inspirace mnoha českých umělců. Snad každý Čech jistě někdy slyšel tóny nádherné druhé symfonické básně z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, která si podmanila doslova celý svět. Ostatně, praví se, že na námět jeho Vltavy vytvořil skladatel Samuel Cohen skladbu Hatikva, izraelskou národní hymnu.

430 km dlouhá řeka pramení na východním svahu Černé hory na Šumavě, kde je ještě známa jako Černý potok. Teprve po několika soutocích s menšími potoky nese říčka jméno Teplá Vltava, po spojení se Studenou Vltavou u osady Chlum je až ke svému střetu s Labem u Mělníka Vltavou. Vltavská voda tak coby součást povodí Labe patří do úmoří Severního moře.

Název Vltava pochází ze starogermánského slovního spojení „Wilth-ahwa“, což v překladu znamená divoká, dravá voda. První zaznamenaná zmínka o řece se nachází ve Fuldských análech z roku 872, kde je zapsána jako Fuldaha, v Kosmově kronice se roku 1125 poprvé objevuje v počeštěné podobě coby Wlitaua. V Německu je pak známa pod jménem Moldau.

Řeka, na jejímž toku leží dvě největší české přehrady, Lipno a Orlík, má celkovou plochu 28 090 čtverečních kilometrů a spolu s Labem vytváří systém odvodňující téměř celé Čechy. Však se během své dlouhé cesty setkává s více než čtyřiceti přítoky.

Vltava je známa rovněž svými půvabnými meandry – říčními zákruty, stejně tak i početnými ostrovy. Jenom v Praze jich můžete v současnosti napočítat jedenáct. Brzy tento počet znovu rozšíří Rohanský ostrov. Ten byl s karlínským pobřežím spojen ve dvacátých letech minulého století, ovšem v rámci protipovodňových opatření bude opět obnoveno tehdejší rameno řeky. Součástí plánů na revitalizaci Rohanského ostrova je i Rezidence Vltava.

Rezidence Vltava – pohled na Vltavu