Městská část Praha 1

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 se nachází v samotném centru Prahy a je složena z katastrálních území Staré Město a Josefov, dále i z velké částí Hradčany, Malá Strana a Nové Město.

Staré Město je známo jako historická čtvrť Prahy nacházející se na pravém břehu řeky Vltavy. Patří k nejpopulárnějším pražským čtvrtím mezi turisty, kteří každoročně přijíždějí v hojném počtu, aby se pokochali místními pamětihodnostmi. Za zmínku stojí nepochybně zejména Staroměstské náměstí, kde najdeme i Staroměstskou radnici s oblíbenou atrakcí – Pražským orlojem. Historie těchto středověkých astronomických hodin sahá až do počátku 15. století. Populární je i Královská cesta vedoucí od Prašné brány až k Pražskému hradu, ve které se nachází nespočet památek. Na území Starého Města dále nalezneme  řadu gotických a barokních kostelů, které doplňují dobovou atmosféru.

Dalším územím tvořícím Prahu 1 je Josefov. Tato městská čtvrť je zároveň nejmenším katastrálním územím Prahy s rozlohou pouhých 8,81 hektaru. Dříve se Josefovu přezdívalo také Židovské město, svůj nynější název nese po panovníkovi Josefu II., který židovské obyvatelstvo zrovnoprávnil s ostatními obyvateli monarchie. Díky své historii lze na území Josefova dodnes najít několik synagog, židovských hřbitovů či Židovskou radnici.

Při rozpravách o Praze 1 nelze nezmínit ani katastrální území Hradčany, jež byly až do roku 1784 samostatným městem. Zřejmě nejvýznamnější památkou nacházející se na území Hradčan je Pražský hrad, ve kterém sídlí hlava státu České republiky. Dále zde nalezneme pamětihodnosti jako je Arcibiskupský palác, Královská zahrada, Prašný most či Kostel sv. Jana Nepomuckého.

Praha 1 se pyšní i katastrálním územím Malá Strana, které patří mezi jednu z nejstarších a bezpochyby nejúchvatnějších částí Prahy. Kromě nespočtu zajímavých historických staveb zde sídlí Parlament České republiky a také mnoho ministerstev – např. Ministerstvo financí v Letenské ulici.

Poslední částí, které významně zapadá do území Prahy 1 je i Nové Město, které bylo založeno Karlem IV. ve 14. století. Zde je třeba jistě zmínit přítomnost nádherné budovy Národního divadla, dále Národního muzea na Václavském náměstí a z modernější architektury  poté Tančící dům, který mezi Pražany vyvolává mnoho kontroverzních reakcí.

Všechny výše zmíněné oblasti jsou populární i mezi samotnými obyvateli Prahy, mnoho lidí zde hledá např. byt k pronájmu Praha 1 či byt k prodeji. Není divu, kdo by nechtěl bydlet v samotném centru hlavního města? Prahu 1 navíc protínají jak linky metra, tak tramvají či autobusů. Nevidím tedy žádný důvod, proč si zde nepronajmout alespoň nějaké malé 2+kk Praha 1.