Rady a tipy – na co nezapomenout při stěhování

Rady a tipy – na co nezapomenout při stěhování

Při stěhování je potřeba vyřídit množství věcí, ve spolupráci s Evou Sittovou z firmy Stěhování Praha Radost Vám přinášíme výběr těch nejdůležitějších, na které byste neměli zapomenout.

Pošta

Pro případy stěhování nabízí Česká pošta svým klientům službu dočasné dosílky zásilek na dobu 6 měsíců s možností dalšího prodloužení, aby se klientům neztratili žádné důležité zásilky a měli dostatek času oznámit změnu korespondenční adresy (trvalého, resp. přechodného pobytu) všem potřebným institucím (zaměstnavatel, pojišťovny, banky, …).

 

Pevná telefonní linka

 

Při stěhování v rámci jednoho města existuje několik možností:

  • v rámci jedné lokality je možné ponechat si původní číslo pevné linky, jedná se o přeložení pevné linky, pokud to povolí technické možnosti
  • změna v osobě uživatele, čili dva majitelé si navzájem vymění telefonní čísla (není tedy třeba zřizování nové telefonní přípojky)
  • na staré adrese požádáte o zrušení pevné linky a na nové zase o zřízení nové telefonní přípojky

Radí Eva Sittová z Stěhování Praha

 

Kabelová televize

 

Při přestěhování do bytu, ve kterém bývalý majitel využíval služby kabelové televize:

 

  • přípojka je aktivní a rozhodli jste se využívat služeb původního poskytovatele, tak ho stačí požádat o přepis na nového majitele
  • přípojka není aktivní a rozhodli jste se používat služby původního poskytovatele, třeba ho požádat jen o znovupřipojení kabelové televize

pokud nechcete využívat kabelovku od původního poskytovatele, je třeba podat výpověď smlouvy, pokud službu neodhlásil původní majitel (výpovědní doba cca 1 měsíc)

Pokud v novém bydlišti není přípojka na kabelovou televizi, musíte požádat o zřízení nové.

 

Koncesionářské poplatky

 

Povinnost platit úhradu za služby veřejnosti poskytované Českou televizí a Českým rozhlasem má každá fyzická osoba, která je koncovým odběratelům elektřiny v odběrném místě, ze kterého se odebírá elektřina pro spotřebu v bytě nebo rodinném domě. Pokud má plátce více odběrných míst, platí pouze za jedno. Občanům, kteří dosud neplatili a jsou odběrateli elektřiny, vzniká oznamovací povinnost. Splnit si ji mohou na pobočkách České pošty nebo přímo u výběrčího poplatků.

 

Elektřina

 

Po odstěhování, pokud není znám nový odběratel, je potřeba nahlásit změnu poskytovateli a pověřená osoba provede odpojení a odečet elektroměru, následně dojde k ukončení smlouvy. Při stěhování do staršího bytu je třeba prohlásit odběrné místo elektřiny a nahlásit číslo přístroje – elektroměru (předchozí majitel bytu by ale měl mít ukončenou smlouvu o dodávce elektřiny). Pokud se přestěhujete do nového bytu, je třeba uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny pro domácnost.

 

Plyn

 

Při stěhování dochází ke změně vlastníka, takže je třeba zjistit stav plynu na měřidle a podepsat novou smlouvu o dodávce plynu pro odběratele (např. Domácnosti). „Nahlášení změny odběratele plynu je třeba udělat osobně (ne telefonicky nebo přes internet) v příslušném zákaznickém centru.“ doplňuje Eva Sittová z Stěhování Praha

 

Daňová povinnost – daň z nemovitostí (tzv. Místní daň)

 

Se stěhováním souvisí i pořízení nemovitosti. Mezi základní daňové povinnosti nového vlastníka nemovitosti patří povinnost do 30 dnů od nabytí nemovitosti navštívit příslušný místní úřad a na tiskopise Oznámení o vzniku daňové povinnosti oznámit nabytí nemovitosti. Na základě toho se vlastník zařadí do evidence města, které je správcem místních daní.