Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce bytového domu

Vlastníte bytový dům a chcete ho zrekonstruovat či revitalizovat? Díky včasné a komplexní rekonstrukci lze stavbě nejenom prodloužit její životnost, ale také zvýšit její hodnotu, komfort bydlení obyvatel, snížit náklady za vytápění nebo zlepšit celkový vzhled budovy. Mezi nejčastější závady na bytových domech se řadí:

  • špatné těsnění
  • statické poruchy
  • pronikání vlhkosti
  • špatná tepelná izolace
  • špatně těsnící střecha
  • špatně těsnící okna a dveře
  • koroze balkonů a trhliny v místech ukotvení

Průběh rekonstrukce

Před samotnou rekonstrukcí se v první řadě musí zhodnotit stav daného objektu a navrhne se způsob jeho revitalizace bytových domů. Poté je potřeba obstarat potřebné dokumenty a zajistit stavební povolení. Následuje naplánování toho, co se bude rekonstruovat, a jaký bude rozsah všech prací. Na základě předešlých bodů se provádí samotná rekonstrukce v požadovaném rozsahu s důrazem na kvalitu a funkčnost.

Rekonstrukce konkrétních částí domu

Během rekonstrukce se nejčastěji provádí zateplení fasády, výměna oken a dveří, oprava a zateplení střechy, oprava balkonů a modernizace výtahů.

Zateplení fasády

Je velice důležitým úkonem nejen kvůli vzhledu, ale také z hlediska ekonomického, díky kterému lze snížit náklady za vytápění až o 60% a zlepšit kvalitu bydlení. Díky kvalitní izolaci lze odstranit současné plísně v budově šířící se vzduchem, čímž se zlepší celkově ovzduší v interiéru. Kvalitní fasáda také dokáže zvýšit životnost, neboť bytový dům bude chránit před vnějšími povětrnostními vlivy.

Výměna oken a dveří

Aby se zabránilo prostupu tepla, je nutné při rekonstrukci vyměnit stará okna a dveře za nová. Okna i dveře totiž patří k největším zdrojům úniku tepla. U výměny oken se doporučuje použít kvalitní izolační okna s dvojsklem nebo trojsklem.

Vstupní dveře tvoří u bytových domů jen malou část, ale i tak jsou výrazným faktorem tepelných ztrát. Díky jejich výměně se nejenom zlepší užitné vlastnosti vstupní části do domu, ale také se vrazně ušetří za vytápění společných prostor.

Oprava střechy

Pokud střecha neprošla žádnou rekonstrukcí několik let, pak postupem času dochází k její poruše a nedostatečné izolaci. Kvůli závadám může docházet k protékání vody a promrzání. Před samotnou rekonstrukcí je nutné provést nejprve důkladnou prohlídky. Na základě závad se provede rekonstrukce a případné zateplení fasády.

Výměna balkonů

Patří také k důležitým součástem obvodového pláště. Jejich výměna se provádí současně s výměnou oken. Výměna balkonů sice nepřináší přímý finanční efekt, avšak z estetického hlediska zvedne pěkný balkon hodnotu bytového domu.

Výměna výtahů

Výměna výtahů v bytových domech se řadí mezi nákladné investice. Avšak díky jejich výměně dojde ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti při přepravě osob. Kromě výše zmíněných úkonů se při rekonstrukci bytových domů provádí také oprava omítky, odstranění zatékání, průniky zemní vlhkosti atd. Rekonstrukce bytových domů se provádí s cílem jejich obnovy, prodloužení životnosti i zlepšení užitných vlastností.