Reverzní osmóza jako propracovaný princip úpravy vody

Reverzní osmóza jako propracovaný princip úpravy vody

Reverzní osmóza je proces, který dnes využívají nejen průmyslové firmy, ale také domácnosti.

Princip reverzní osmózy spočívá ve filtraci vody, při které je kapalina, kterou potřebujeme upravit hnána tlakem přes filtr – membránu, jejíž póry mají velikost maximálně 0,0005 mikronů. (kupříkladu velikost virů je minimálně 0,02 mikronu)

Reverzní osmóza tedy odděluje čistou vodu za membránou od odpadu a tuto upravenou a vyčištěnou vodu lze dále upravovat podle potřeby.

úprava vody reverzní osmózou průmysl od výrobce

úprava vody reverzní osmózou v průmyslu

Účinnost reverzní osmózy lze ovlivnit:

– použitou membránou

– znečištěním vody

– použitým tlakem

– teplotou vody

Reverzní osmózu lze využít pro odsolení mořské vody, úpravu domácí pitné vody, zahradnictví, v akvaristice a v mnohém dalším.

Naši klienti se nás často ptají, jestli úprava vody reverzní osmózou změní chuť vody. Výstupní vody je zbavena různých látek, které se do vody dostali dodatečně, proto je její výsledná chuť plně přírodní a voda chutná lépe.

Naše firma upravuje vodu pro průmysl, ale v našem e-shopu mohou nakoupit běžné domácnosti přístroje, které jim ošetří vodu přímo doma

úprava vody reverzní osmózou domácnost

úprava vody reverzní osmózou domácnost