Rohan

Rohan

Jak to bylo s Rohanem

Rohanský ostrov vznikl po roce 1550 na místě říčního nánosu. Jeho prvním majitelem byl mlynář Martin Šašek a ostrov byl po něm pojmenován. Jméno ostrova se několikrát měnilo vždy podle toho, kdo ostrov vlastnil. Současný název místa je odvozen od jména pražského radního a tesařského mistra Josefa Rohana, který si toto území koupil v polovině 19. století, a nemá tedy nic společného s francouzským šlechtickým rodem. Spojitost nemá název ostrova ani s písní Srdce jako kníže Rohan interpretovanou Richardem Müllerem.

 

Lodě z Karlína pluly až do Hamburku

V roce 1822 byl na ostrově vybudován přístav, který byl v dalších letech čtyřikrát upravován. Lodě odsud vyplouvaly na vltavsko-labskou lodní cestu vedoucí do Hamburku. Ročně zde bylo naloženo a vyloženo přibližně 280 lodí. Definitivní zánik karlínského přístavu přinesla přeložka holešovického meandru ve 20. letech 20. století. Slepé rameno Vltavy bylo nakonec po roce 1948 úplně zasypáno, spojené ostrovy Rohanský a Libeňský se staly součástí karlínského břehu a Manin a území ztratilo charakter ostrova.

 

Podobu bývalého ostrova změnila výstavba metra

Se zahájením výstavby pražského metra byl celý ostrov postupně upraven jako stavební dvůr a vznikly zde skladové a výrobní haly, betonárna, ubytovny pro zaměstnance, ale také fotbalové hřiště. To vše sloužilo do roku 2006, kdy se firma Metrostav přestěhovala a objekty na Rohanu byly ponechány svému osudu. Z místa se stala divoká skládka a ráj bezdomovců.

 

Velkolepý projekt zástavby a revitalizace

Plány na zástavbu ostrova jsou smělé, kromě administrativních a obchodních objektů se zde staví luxusní byty s výhledem na řeku, ale hlavně by zde v příštích letech měla vzniknout rozsáhlá relaxační zóna s množstvím zeleně. V rámci zlepšení protipovodňových opatření je plánováno vybagrování slepého ramena a ostrov se tak znovu stane ostrovem. To už zde ale bude stát Rezidence Vltava, jejíž obyvatelé se budou kochat nádherným výhledem na řeku a nově upravený „zelený ostrov“ v centru Prahy.

Rezidence Vltava – pohled