Sazenice vinné révy – štěpování

Sazenice vinné révy – štěpování

Dlouhá cesta vývoje, která trvala bezmála 80 let, vedla k vytvoření jedné z největších pěstitelských školek sazenic vinné révy na světě. Náš úspěch je důsledkem mnoha faktorů, především však kvalitou výrobku. Naše sazenice vinné révy jsou výjimečné a získali si svou proslulost ve světě zejména svou spolehlivostí a vynikající geneticko – zdravotnickou úrovní. Jednu dobu byl nejpoužívanější způsob štěpování sazenic vinné révy zámkový štěp, od 80. let se stal nejužívanější metodou štěpování francouzký způsob „ omega“ rychlejší a mnohem jednodušší na provedení. Aktuálně díky patentovanému roubovacímu automatickému stroji se znovu začal používat způsob zámkového štěpovaní vinné révy. Neustálá desinfekce řezacích nástrojů zajišťuje dokonalou návaznost bodu štěpu, čímž se docílí minimálních výrustků a výsledný efekt je mnohem odolnější než u jiných způsobů štěpování sazenic vinné révy.