Septik nebo čistírna odpadních vod?

Septik nebo čistírna odpadních vod?

V případě, že se chystáte stavět nebo máte nemovitost v oblasti, kde není rozvod veřejné kanalizace směřující do čističky odpadních vod, musíte se s tímto problémem vypořádat sami. Jako řešení se nabízí pořízení septiku nebo čistírny odpadních vod. Která varianta vám ale poslouží lépe?

Septik

Septik je uzavřená vodotěsná nádrž umístěná v zemi, jehož účelem je čištění splaškových odpadních vod. Zpravidla má několik průtokových komor – dvě, častěji tři. V nich se shromažďuje usazující se kal. V odpadní vodě přítomné pevné látky se usazují v jednotlivých komorách, kde dochází k jejich degradaci anaerobním vyhníváním. Protože je účinnost čištění v septiku nízká, musí se provádět ještě následné dočištění vody v biofiltru nebo v zemním filtru. Septik je vhodný spíše pro menší objekty (3 – 10 osob). K vypouštění septiku je třeba povolení, které vyřizuje vodoprávní úřad.

Na druhou stranu je septik vcelku nenáročný na stavbu a následný provoz. Nevyžaduje k provozu elektrickou energii, ale k jeho stavbě je třeba větší plochy. Je to ideální řešení pro nepravidelně obývané objekty.

Čistírna odpadních vod

Hodí se i pro připojení více osob či více domů, které jsou využívané k trvalému pobytu. Pořizovací cena takové čistírny je vyšší a počítat je třeba i s náklady na spotřebu elektrické energie, což je její nevýhoda oproti septiku. Pro stavbu čističky odpadních vod je třeba stavební povolení a následně povolení k vypouštění. Instalace domovní čistírny odpadních vod se provádí do výkopu na podkladní betonovou desku o tloušťce cca 10 cm s KARI sítí. Pokud je nádrž samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání. Přečištěná voda se může dále vypouštět nebo se může dále používat například na zalévání. Nedoporučuje se ovšem zalévat s ní rostliny, které jsou určené později k jídlu.