Vyplatí se nový automatický kotel?

Vyplatí se nový automatický kotel?

V Ústeckém kraji používá kotel na tuhá paliva asi 60 tisíc domácností. Většina jde o kotle s ručním přikládáním, účinností kolem 50% v 1. a 2. emisní třídě. Svými emisemi zamořují široké okolí a notnou měrou přispívají k častým inverzním stavům. Vedení krajů ve spolupráci s státním fondem životního prostředí se snaží svými dotačními programy aktivně motivovat uživatele zátěžových kotlů k jejich výměně za moderní automatická zařízení pracujících s nízkými emisemi a vysokou efektivitou. První tzv. kotlíková dotace byla spuštěna v moravskoslezském kraji a protože byla úspěšná, postupně se rozšířila i do dalších krajů v české republice. Je důležité zmínit, že podle schváleného Zákona o ochraně ovzduší musí do roku 2022 všechny kotle 1. nebo 2. třídy jejich uživatelé ze svých domů odstranit. Neučiní-li tak, hrozí jim od roku 2022 pokuta až 50.000 korun.
Položme si tedy otázku zda se přechod ze starého kotle na nový automatický kotel vyplatí.
Shrňme si tedy fakta:
Dotace na kotel 4. emisní třídy je 60.000 Kč
-Průměrná cena pořízení nového kotle včetně instalace je cca. 100.000 Kč
-Po odečtení dotace je celková investice zhruba 40.000 Kč.
-Roční úspora na palivu je oproti kotlům na ruční přikládání zhruba 30%
Z těchto informací tedy vyplívá, že návratnost takové investice bude 3 až 4 roky. Jako bonus musíme přičíst nebývalý uživatelský komfort, stabilitu tepelného zdroje a nízké emise.
Pořízení nového automatického kotle se tedy opravdu vyplatí