Investiční zlato

Investiční zlato

Investiční zlato je dobrým uchovatelem hodnoty a proto je stále aktuálnějším tématem mnoha lidí.
Stále více lidí hledá bezpečný přístav pro své peněžní úspory a způsoby, jak zhodnotit a uchovat hodnotu svého majetku.
Jedním z možných způsobů jsou investice do drahých kovů, investičního zlata, investičního stříbra a investiční platiny.
Investiční zlato je dobrým  uchovatelem hodnoty ať již v podobě zlatého investičního slitku, zlaté investiční mince nebo pamětní mince.
Proč je investice do drahých kovů tak výhodná?
Poptávka téměř dvojnásobně převyšuje nabídku. Zatímco průměrná roční těžba za posledních pět let nepřesáhla 2 400 tun, poptávka po této komoditě se pohybuje okolo 3 900 tun ročně. Vyšší poptávka po zlatě tedy zaručuje zlatu trvalou hodnotu, zejména v dobách krizí, kdy peníze hodnotu ztrácejí a investice do cenných papírů jsou vysoce nestabilní.
Ochrana před inflací. Během 20. století se ekonomiky celého světa potýkaly s několika desítkami hyperinflací, které vedly ke znehodnocení měn a ke ztrátě veškerých úspor mezi obyvatelstvem. Zlato a stříbro si ale hodnotu udržely.
Neviditelné bohatství/velká mobilita. Stejně jako např. u diamantů, i u zlata stačí malé množství kovu, které se vejde třeba i do krabičky od cigaret a tak s sebou hravě můžete kamkoli vzít několik set tisíc korun.
Zlato nelze vyrobit. I když se obzvlášť ve středověku lidé snažili zlato vyrobit pomocí tzv. transmutace z jiných kovů, zejména rtuti, nikdy se jim to nepodařilo. Jeho vzácnost je tedy zajištěna omezeným množstvím na světě. V posledních 15 letech dochází ke kritickému poklesu nevytěžených zásob zlata. Díky vzrůstající poptávce se předpokládá, že zásoby zlata klesnou během příštích 10 let na kritickou úroveň.
Centrální banky světových ekonomik od ekonomické krize vyměňují své zásoby zlata za rezervy v amerických dolarech, který ztrácí na své hodnotě. Investice do finančního portfolia nebo akciových trhů, které jsou nestabilní, se tedy stále více ukazuje jako riskantní.
Peníze kryté zlatem existovaly po více než 2 500 let. Od upuštění zlatého standardu v roce 1971 se peníze neustále znehodnocují.