Jak se vlastně těží zlato?

Jak se vlastně těží zlato?

Lze vůbec pochybovat o tom, který kov je mezi lidmi tím nejpopulárnějším? Samozřejmě, že nelze, je jím totiž bez nejmenších sporů zlato – a je tomu tak již po staletí, ba přímo tisíciletí. Z kovu, který již ve starověku uhranul lidem svou božskou zářivostí, se postupem času stal zdroj pro ozdoby, platidlo a v každém případě i největší symbol bohatství. Což se nezměnilo. I dnes je znamením movitosti, nosí-li člověk zlaté ozdoby ke svému outfitu. A je i vhodným doplňkem majetku, máte-li jeho část uchovanou právě ve zlatě – například v podobě investičního zlata, zlatých cihel či zlatých svitků. Nákup zlata i spoření ve zlatě jsou díky jeho poměrně stabilní hodnotě oblíbeným doplňkem investičního portfolia.

Ale víte, jak se zlato těží?

Světová zlatá ložiska jsou natolik vyčerpaná (z čehož se dá usuzovat, že v budoucnosti rapidně poroste poptávka po zlatu a tedy i jeho cena – je tedy v dlouhodobém měřítku vhodným investičním nástrojem), že je metodami, jimiž se lidé ke zlatu dostávali napříč staletí, nemůžeme dále rýžovat.

V minulosti se používal takzvaný amalgamační způsob těžby – zlato se z rudy dostávalo elementární rtutí, která dokázala větší kousky zlata proměnit na amalgám zlata, jenž bylo snadnější oddělit od horniny. Amalgám zlata byl poté podstoupen pyrolýze a zlato bylo na světě. Negativem procesu ovšem bylo uvolňování rtuti do atmosféry.

Dnes se zlato těří hydrometalurgicky – metodou, díky které můžeme z horniny získat i jemnější kousky kovu. Zlato se rozpustí loužícím roztokem chloridových iontů v oxidačním prostředí, odsaje se v podobě kapaliny, načež se pomocí elektrochemických procesů zredukuje zpět do kovového stavu. Tento proces je přitom k životnímu prostředí mnohokrát šetrnější – a navíc i mnohem účinnější. Win-win.

A vy už máte představu, jak se těží zlato.