Jak zneužít životní pojištění

Jak zneužít životní pojištění

Okradení důchodci či ztráty tisíců Kč a beztrestnost pachatelů. I tak končí příběhy o investování přes pojišťovnu. A přitom má pojistná smlouva sloužit na krytí před nepředvídanými životními situacemi. Jak je to potom možné?

Investování je s pojištěním spojeno od nepaměti. Ne že by na tom bylo něco špatného, ​​zákon to nezakazuje a pojišťovny mají plné právo podnikat i na tomto poli. Jen s tou výhodností pro klienta je to sem-tam trochu ošemetné.

Níže si povíme i o příkladech, kdy je investiční část v pojištění přínosem. Nejdříve však o zlořádu, kdy jsou pojistné smlouvy s investiční částí hrubě zneužívány jako prostředek podvodu. I dobrá smlouva totiž může být nastavena špatně, v některých případech až příšerně. Každá smlouva má určité mantinely, ve kterých je možné se hýbat. I dobrá pojistka může být nastavena pouze s minimálním pojistným krytím a vysokou investiční částí. Stačí už jen zatajit takovou podstatnou maličkost, jako jsou počáteční náklady, vykreslit smlouvu jako skvělou investiční příležitost a neštěstí je na světě.

Skutečný příběh

Paní Josefíně bylo slíbeno garantované zhodnocení, pokud peníze vybere nejdříve po třech letech. Smlouva byla uzavřena pouze s minimálním pojištěním smrti, které bylo na smlouvě povinné. Po třech letech paní Josefína zjistila, že jí byly zatajené počáteční náklady a její první dvě roční platby jsou nenávratně pryč. Z důchodových úspor paní Josefíny zůstala po odečtení ostatních poplatků méně než třetina.

Ano, každou smlouvu si je třeba před uzavřením prostudovat. Většina lidí se však spolehne na zprostředkovatele a jméno pojišťovny. Přece, pojistné smlouvy jsou komplikované a pojistné podmínky mají často desítky stran. Málokdo má vytrvalost důkladně si podklady prostudovat a ještě méně laiků jejich plně pochopí.

Obzvláště smutné je, že pojišťovny „podvodné“ smlouvy tolerují a profitují z nich. Nevím bohužel ani o jedné pojišťovně, která by aplikovala vnitřní kontrolu na odhalování podvodů. Nepoměr mezi pojistnou částkou a výší platby, kdy pojistná částka je minimální a platba neodpovídající vysoká, je neklamným znakem, že se smlouvou něco není v pořádku. Alarmujících faktorů je možné identifikovat samozřejmě více.

I když zneužít je možné prakticky každou smlouvu, faktem je, že některým pojišťovnám se to stává jaksi častěji než jiným. Některé smlouvy jakoby byly stvořeny na zneužívání. Jak pojišťovny reagují, když se podvod převalí? V první řadě argumentují analýzou potřeb klienta, která je povinnou součástí každého zprostředkování.

Analýza potřeb je bohužel v směsi dokumentů pouze dalším byrokratickým, alibistickým a nic neříkajícím papírem. V praxi vyplňují analýzu potřeb za klienta zprostředkovatelé a někdy se stává, že kopii klientovi ani nenechají. Analýza ve skutečnosti nechrání klienta, ale zprostředkovatele finančního produktu. Ve sporných situacích dochází vždy k stejné argumentaci: „Podepsali jste analýzu potřeb, čím jste potvrdili, že produkt splňuje Vaše požadavky“.

Druhý argument, který od pojišťovny s máslem na hlavě jistě uslyšíte, je vyzdvihování pojistné funkce smlouvy a zlehčování její spořící funkce na jakousi přídavnou vlastnost, kterou si klient sám vyžádal. Už rozumíte, proč má každá pojistná smlouva nějakou povinnou minimální pojistnou částku? Z minulosti znám smlouvy, které bylo možné uzavřít i bez jakýchkoliv pojistných částek. Dnes už o takových smlouvách nevím. Pojišťovny asi pochopili, že se zkracují o příhodnou obranu a zvyšují riziko, že taková smlouva bude prohlášena za neplatnou.

Smutno směšná odbočka

Víte, co to znamená, když pojišťovna vyplácí v případě pojistné události pouze pojistnou částku nebo naspořenou částku, podle toho, která je vyšší? Pojišťovna Vám reálně poskytuje pojistnou ochranu pouze do doby, dokud nemáte na jejím účtu naspořenou vyšší částku. Pokud si tedy zvolíte minimální pojistnou částku řekněme 1000 Kč a v prvním roce vložíte na smlouvu více, pojišťovna Vám více žádnou pojistnou ochranu neposkytuje, a přesto to jmenuje pojistná smlouva. Dobré, ne? Uvedené se používá pouze pro pojištění smrti a jen v některých pojišťovnách.

Není to trestné? Ano, podvodné jednání zprostředkovatele určitě trestné je. Jen je to těžko dokazatelné. Policejní vyšetřovatelé nepatří k znalcům pojistných produktů a sliby podvodníky nejsou nikdy na papíře. Dokázat úmysl je většinou nemožné.

Jak se chránit před podvody a nevýhodnými smlouvami?

Chcete-li spořit a zprostředkovatel na Vás vytáhne pojistnou smlouvu, utíkejte. Utíkejte i při větách „díky investicím přes pojišťovnu bude vše pod dohledem ČNB“ nebo „přes pojišťovnu máte přístup k exkluzivnímu investicím“. Buď jde o vědomé zavádění, nebo o fatální neznalost zprostředkovatele. ČNB má dohled nad všemi finančními produkty na našem trhu a neexistuje fond, který by byl takový jedinečný, že nemá konkurenci.

Neuzavírejte ani pojistné smlouvy s nízkými platbami, s troškou pojištění a troškou spoření, například pro děti. Počáteční náklady nejsou jedinými poplatky smlouvy a při nízkých platbách se často stává, že na pravidelné poplatky jde i přes 20% z Vaší platby.

Kdy je investiční část v pojištění přínosem?

Smlouva musí sloužit v první řadě na to, na co byla stvořena. Na pojištění. Pokud máte na smlouvě krytí pojistných rizik, jaké potřebujete a jsou mezi nimi i drahé krytí jako je smrt, kritické onemocnění, či invalidita, tak investiční část lze rozumně využít ke snížení celkových nákladů na krytí rizik v pokročilém věku. V každém případě byste si však měli od zprostředkovatele vyžádat ke srovnání i nabídku čistě rizikového pojištění bez spořící části.

Nebo například pro bohatého padesátníka může mít význam i Kapitálové životní pojištění jako alternativa k spořicímu účtu. Velmi vzácnou výjimkou jsou takzvané jednorázové pojištění, které mají většinou charakter zajištěného produktu a na pojištění se ani moc nehrají. Pojistných rizik na výběr mnoho nemají, jejich časová platnost je omezená a pojistné se platí většinou jednorázově na začátku. Osobně si pamatuji pouze jednu takovou smlouvu, která měla opravdu atraktivní parametry. Byla navázána na růst ceny ropy, kdy byla ropa v roce 2009 za 40 dolarů za barel.

Dobře si rozmyslete, od koho si necháte radit. Hledejte na internetu. Každou dobrou smlouvu má kromě Vás už určitě i někdo jiný. A ty špatné řešení už určitě někdo popsal.

Pro další informace navštivte naše stránky.