Pamětní stříbrná mince, 20 EUR Chráněné naleziště opálů – Dubnické báně

Pamětní stříbrná mince, 20 EUR Chráněné naleziště opálů – Dubnické báně

Pamětní stříbrná mince Chráněné naleziště opálů – Dubnické báně

V oblasti Dubník, v severní části Slanských vrchů na východním Slovensku, se nacházejí staré opálové doly, které jsou světoznámým ložiskem nejkrásnějšího evropského drahokamu – drahého opálu.
Až do objevení nalezišť opálu v Mexiku a Austrálii v 19. století byl Dubník jedinou lokalitou jeho těžby na světě.
Hornická činnost se rozvinula zejména v letech 1845 až 1880, v nichž měla naleziště v nájmu rodina Goldschmidtů z Vídně.
Největší dosud známý drahý opál byl však nalezen v roce 1771 na povrchu. Vážil 607 gramů a dostal jméno Harlekýn.
Těžba opálu skončila v roce 1922 a pozdější snaha o její obnovení nebyla úspěšná.
Pokusy o obnovení těžby se realizují i v současnosti.

Rozsáhlá důlní díla se stala zimovištěm 16 druhů netopýrů a představují nejvýznamnější známé zimoviště netopýra brvitého na Slovensku.

Dubnické doly byly v roce 1964 vyhlášeny za chráněná naleziště, která byla v roce 1996 překategorizovaná na chráněný areál.
Od roku 2004 jsou Dubnické doly územím evropského významu.

Na líci mince je zobrazen historický Izabelin náhrdelník osázen Dubnickými opály.
Na pozadí je doplněn siluetou netopýra, pro kterého jsou Dubnické doly významným zimovištěm.
Ve spodní části mincovního pole je státní znak Slovenské republiky a nad ním letopočet 2014.
V levé části mincovního pole je v popisu název státu SLOVENSKO.
Na rubu mince je zobrazena silueta netopýra ve vnitřním prostředí dolu.
Ve spodní části je vchod do štoly Jozef, který je charakteristický pro Dubnický důl.
V horní části mincovního pole jsou v popisu nápisy NALEZIŠTĚ OPÁLŮ a DUBNÍCKÉ DOLY.
Stylizované iniciály jména a příjmení autorky výtvarného návrhu mince Marie Poldaufové „MP“ a značka Mincovny Kremnica jsou umístěny ve spodním okraji mince.
Tuto stříbrnou pamětní minci si můžete objednat přes e-shop společnosti TrustWorthy Investment CZ a.s. na www.twicz.cz