Pamětní stříbrná mince 200Kč Tomáš Baťa

Pamětní stříbrná mince 200Kč Tomáš Baťa

Začátkem září vydala Česká národní banka novou Pamětní stříbrnou minci s nominální hodnotou 200 Kč, na které je vyobrazen Tomáš Baťa mladší. Tato stříbrná mince byla vydaná k 100. výročí narození tohoto věhlasného česko-kanadského podnikatele, který byl synem zakladatele obuvnické firmy Baťa Tomáše Bati.

Stejně jako jeho otec, se Tomáš Baťa ml. narodil ve Zlíně, kde se později vyučil obuvníkem. V roce 1939 utekl před nacisty do USA a později přesídlil do Kanady, kde v září 2008 i zemřel. Od roku 1948 až do 80. let dvacátého století řídil firmu Bata Shoe Organization se sídlem v kanadském Torontu. Tato firma měla oce než 100 poboček po celém světě. Dnes bychom to mohli nazvat impériem. V roce 1991 obdržel Řád T. G. Masaryka II. třídy, které je vyšším vyznamenáním České republiky a bývalého Československa. Řád se uděluje těm osobám, které se zvlášť zasloužily o rozvoj demokracie, lidských práv a humanity obecně. Tento řád může být také jen propůjčen, nemusí být tedy nutně udělen. Od kanadské vlády obdržel také í Řád Kanady nejvyššího stupně.  Tento řád je nevyšší civilní vyznamenání Kanady a je udělován těm osobám, které se pozitivně „zasloužili o lepší zemi“.

Tomáš Baťa starší se narodil ve Zlíně v roce 1876 a zemřel v roce 1932 v Otrokovicích, které se Zlínem sousedí. Mezi roky 1923 – 1932 byl dokonce starostou samotného Zlína. Obuvnickou firmu Baťa založil spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou již v roce 1894, čili v pouhých 18-ti letech! Postupem času se firma vyprofilovala v rozsáhlý komplex obchodu, služeb, výroby, dopravy a financí. Tímto se Tomáš Baťa stal jedním z největších a nejúspěšnějších podnikatelů té doby. Stejně jako v Americe Henry Ford (a jeho výrobní pás), byl Tomáš Baťa vlastně vizionářem. Ve své firmě zavedl určité postupy, které se v dnešní době stále využívají v top managementu. Jedním ze zásadních postupů byl např. systém odměňování pracovníků – Tomáš Baťa využíval čtyři základní druhy mzdy: 1. pevná mzda, 2. kolektivní úkolová mzda, 3. individuální úkolová mzda a 4. mzda účasti na zisku.

Na závěr můžeme jen dodat, že právě Tomáši Baťovi vděčíme za nákupní ceny s číslem 9 na konci. Boty např. za 999 Kč se lépe prodávaly, než ty, které měly cenovku 1000 Kč.

Autorem návrhu této stříbrné pamětní mince je Vojtěch Dostál, DiS., jehož návrh jednoznačně zvítězil mezi ostatními 28 modely. Komise ocenila obzvláště vyváženou kompozici obou stran pamětní mince. Rub zdobí výstižná podobizna Tomáše Bati mladšího, líc pak nese trefnou grafiku ve stylu firmy Baťa. Tento umělecky zpracovaný kousek stříbra je sběratelským klenotem se silnou symbolikou jednoho z géniů 20. století.