Vrácení DPH ze zahraničí

Vrácení DPH ze zahraničí

Vrácení DPH je daňový nárok, který právnická osoba může nárokovat po státu, ve kterém zakoupila zboží, či službu. Za předpokladu, že v daném státu nemá sídlo ani provozovnu a přijaté plnění použije pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

TaxGlobal: Vratka jednoduše a rychle


Základní předpoklady nároku na vrácení daně z jiného členského státu jsou, že:

 • Plátce neměl v dané zemi v období, za které žádá vrácení daně sídlo, místo podnikání ani provozovnu.
 • Žádost o vrácení daně byla podána prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím a to nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.
 • Podnikatel je v období, za které žádá, registrován jako plátce DPH.
 • Mimo jiné je osobou usazenou v tuzemsku, tj. má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku.
 • Neuskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.
 • má zaručený elektronický podpis
 • nemá v období, za které žádá, ve státě, ve kterém uplatňuje nárok na vrácení, sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státe

Položky, z kterých lze vrátit DPH:

 • uhlovodíková paliva,
 • nájem dopravního prostředku,
 • výdaje související s dopravním prostředkem,
 • mýtné a silniční poplatky,
 • cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě,
 • ubytování,
 • potraviny, nápoje a restaurační služby,
 • vstupné na veletrhy a výstavy,
 • výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci

 

Minimální limity

Minimální částka, o kterou můžeme požádat, je:

 • 400 euro, pokud žádáme za období kratší než rok, minimálně však za 3 měsíce
 • 50 euro, pokud žádáme za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud jde o zbytek kalendářního roku

 


Všechno vyřídíme za Vás

Neztrácejte svůj drahocenný čas s složitou legislativou a nadměrnou administrativou. Převezmeme od vás požadované podklady a všechno zařídíme. Získáte MAXIM ze svých nároků a to za nejkratší dobu.

Kontaktujte nás:

+420 602 804 128

Více o vrácení DPH naleznete na našich stránkách

Vrácení spotřební daně