Zlato

Zlato

Zlato je vzácný kov, který lidé využívali již od dávných dob jako nejrozšířenější formu bohatství. Mince, šperky a nejrůznější další formy zlata byly znakem stability a jistoty. Po staletí se zlato používalo jako platidlo a vytvářelo základ stability národních ekonomik.

Díky své vzácnosti, dobré zpracovatelnosti, neomezené trvanlivosti a široké akceptovatelnosti se i v současnosti jeho využití opět rozšiřuje. Stále více lidí se na zlato dívá jako na trvalého uchovatele hodnoty, ochranu před inflací a v neposlední řadě díky jeho rostoucí ceně i jako na investici.

Investiční zlato je celkem unikátní forma zlata, u něhož můžeme počítat s 0% sazbou DPH. Je to jediná komodita na českém trhu, která nepodléhá dani z přidané hodnoty, na rozdíl od investičního stříbra, investiční platiny i investičních diamantů. Pokud investiční zlato dále rozdělíme, můžeme jej nakoupit ve tvaru zlatých investičních slitků, nebo zlatých mincí. Na trhu dále existují investiční zlaté medaile, které však již sazbě DPH podléhají. Pokud bychom chtěli hovořit o zlatých mincích, je třeba je rozdělit na zlaté pamětní mince a na zlaté investiční mince. Rozdíl mezi nimi je takový, že zatímco u zlatých pamětních mincí je znám náklad jejich emise, to znamená, je známo, v jakém množství se zlatá pamětní mince vyrazí, u investičních mincí tento údaj nenajdeme a ražena je v mnoha set tisících kusech. Zlaté pamětní mince jsou z tohoto důvodu předurčené k vyššímu zhodnocení. U zlatých investičních mincí není zhodnocení tak vysoké a jejich cena tak téměř kopíruje aktuální kurz zlata na burze.

Zlaté investiční slitky se standardně prodávají ve speciálních zalisovaných plastových obalech, na kterých je vyznačené sériové číslo slitku, gramáž zlatého investičního slitku, značka slévárny, která slitek rafinovala a jeho ryzost. Na slitku samotném jsou všechny tyto údaje vyraženy pro kontrolu pravosti. K takto zataveným slitkům, většinou malých gramáží, jako 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 1oz, 50g a 100g, se již nedává žádný jiný certifikát pravosti. Jako certifikát slouží údaje uvedené na samotném obalu tohoto slitku. U zlatých investičních slitků větších gramáží, jako 250g, 500g a 1000g je certifikát pravosti dodáván odděleně a tyto slitky již nejsou ražené, ale jsou odlité.

Zlato je nesporně nejrozšířenější komoditou, která slouží jako uchovatel hodnoty a proto sloužilo dlouhou dobu jako celosvětově uznávané platidlo. Fyzikální vlastnosti a vzácnost tohoto drahého kovu zajistily stabilní pozici v investičním portfoliu investorů po celém světě.