Billboard je vhodná plocha pro reklamní kampaně!

Billboard je vhodná plocha pro reklamní kampaně!

Billboard je jednou z mnoha venkovních forem reklamy a představuje také jednu z reklamních forem nejstarších. Obecně reklama je specifickým druhem komunikace, mnohostranně působí na své recipienty a agresivně vstupuje do jejich podvědomí každodenní reality. Hlavní funkcí billboardu je upozorňování na daný předmět či opětovné připomínání značky. Tuto funkci má na starosti zejména grafika. Text na billboardové reklamě se velmi často omezuje pouze na uvedení firmy, produktu či vtipného sloganu.

Historie billboardu

V České republice se první billboardové reklamy objevily teprve po roce 1989, kdy nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 1995. Billboard může mít různou velikost a s rostoucí velikostí roste také účinnost dané reklamy. Protože billboardové plochy přestaly stačit, začaly se plochy zvětšovat a dnes ty opravdu velkoplošné reklamní plochy známe pod názvem bigboardy nebo megaboardy.
Na našich webových stránkách MyBillboards.cz Vám nabízíme pronájem billboardů pro Vaši reklamní kampaň. Pronájem billboardů je běžná a velmi častá věc, protože je to ideální varianta propagace, díky rozsáhlé síti a pokrytí. Největší výhodou je asi rozměr, díky kterému je reklama vidět na několik metrů a na jedné ploše sdělíte vše, co potřebujete. Pronájem billboardů je záležitostí zejména pro krátkodobější propagaci. Aby se ale reklamní kampaň dostala do podvědomí co nejvíce a co možná největšímu počtu lidí, je vhodné kampaň zopakovat alespoň 2x nebo 3x a vybrat pro ni vhodné místo, vhodný volný billboard.

Co Vám nabízíme?

U nás naleznete ucelenou nabídku veškerých reklamních ploch k pronájmu po celé České republice za výhodné ceny. Nebo pokud máte Vy volnou plochu k pronájmu a chcete ji nabídnout, neváhejte, zaregistrujte se u nás a spolu s naší pomocí můžete získat pro Vaši volnou a nevyužitou plochu nové nájemníky.