Žijte svůj život kvalitněji pomocí psychoterapie!

Žijte svůj život kvalitněji pomocí psychoterapie!

Hledáte pomoc a podporu v nelehké ba dokonce velmi obtížné životní situaci? Nebo chcete žít Váš život o něco lépe než doposud? Že ano? A napadlo Vás již využít pomoci profesionálního psychologa? Nebojte se psychoterapie! Jedná se především o hledání lepšího způsobu bytí na světě, nikoliv o případné potvrzení nemoci…

Nyní se společně podíváme na to, co vlastně psychoterapie je a co obnáší. Psychoterapie je postup aktivace zdrojů klienta s důrazem na jeho přání a hodnoty. Jedním z předních směrů současné psychoterapie je tzv. gestalt. Gestalt psychoterapie vychází z holistického pohledu na člověka a na jeho vztah k prostředí a patří k nejvyhledávanějším a nejpopulárnějším druhům psychoterapie. Obrovskou výhodou gestalt terapie je fakt, že se na člověka dívá jako na celek, zabývá se celistvostí člověka. Jinými slovy to znamená, že klade důraz nejen na psychickou složku osobnosti, ale zároveň také na sociální a tělesnou. Tento druh psychoterapie je vhodný k práci se širokou škálou problematiky a lze jím řešit jak emoční obtíže, intenzivní strachy či úzkosti, neurotické poruchy, partnerské problémy, poruchy příjmu potravy či sebepoškozování, tak sexuální potíže, závislosti a mnoho a mnoho dalších.
Máte-li tedy nějaký sebesložitější problém nebo procházíte-li těžkou životní krizí, navštivte psychoterapeutickou poradnu pod vedením Mgr. Jana Pavlišty v Ústí nad Labem. Jistojistě nebudete litovat. Využít zde můžete hned několik forem spolupráce. Kromě již zmíněné psychoterapie poskytuje tento zkušený psycholog rovněž hypnózu, poradenství či pomoc v podobě krizové intervence. Každý si zde tedy přijde na své a téměř neexistuje problém, který by se zde nedal vyřešit. Nyní již déle neváhejte a svěřte se do rukou zkušeného odborníka.