Co je to metalizace?

Co je to metalizace?

Metalizace, která se někdy označuje také jako šopování nebo zinkování je druh povrchové úpravy ve strojírenství. Hlavním cílem metalizace je ochrana výrobku nebo dílu proti korozi.  Předpokladem pro metalizaci je otryskání výrobku. Tím se výrobek nebo díl zbaví nečistot a připraví se na metalizaci. Zinkování se provádí zpravidla u železných nebo ocelových dílů. Princip zinkování spočívá v nanesení roztaveného zinku na povrch výrobku. Při metalizaci se roztaví zinkový drát acetylenovým plamenem a nanáší se na povrch výrobku nebo dílu. Roztavený zinek vytvoří souvislou rovnoměrnou vrstvu a velice účinným způsobem ochrání výrobek před korozí. Pro vynikající antikorozní vlastnosti je zinkování oblíbenou povrchovou úpravou.