Nepodceňujte pravidelná školení zaměstnanců

Nepodceňujte pravidelná školení zaměstnanců

Požadavkem pro odbornou kvalifikaci zaměstnance je také absolvování zákonných školení a účastnit se povinného vzdělávání zaměstnanců, které zajišťuje zaměstnavatel. Ze zákona je totiž nutné absolvování pravidelných školení bezpečnosti práce, požární ochrany, první pomoci a školení řidičů. Jedná se jak o vstupní kurzy, tak pravidelně opakovaná školení. Školení BOZP a PO musí zaměstnavatel zajistit dle zákona pro všechny své zaměstnance, a to včetně brigádníků. Lze si vybrat klasikou formu školení s lektorem ve školící místnosti, která je podstatně dražší a zdlouhavější, nebo lze vyzkoušet moderní, levnější a mnohem efektivnější online školení přes internet formou e-learningu.

Výhody online školení

Každému může vyhovovat jiná forma školení zaměstnanců. Populární a čím dál více žádaná je internetová forma online školení, která přínáší mnoho výhod. Záleží i na zaměření a pracovní náplni. Roli hrají samozřejmě i finanční prostředky. E-learningové kurzy jsou finančně méně náročné. Můžete je mít i na míru vaší společnosti, aby zde byly obsaženy pouze přínosné a potřebné informace. Nejste tak časově svázáni, tyto kurzy mohou zaměstnanci absolvovat kdykoliv je čas. Základem klasických i online firemních kurzů by ale vždy měl být flexibilní a individuální přístup.

Vyškolte se v poskytování první pomoci

Specifickým a velmi potřebným školením je kurz první pomoci pro zaměstnance. Získané informace ale upotřebíte i kdykoliv jindy než když jste v práci. Seznámíte se s poskytováním první pomoci, dozvíte se postup v případě pracovních úrazů a změn zdravotního stavu na pracovišti.

Kvalitní školení zaměstnanců je opravdu potřeba. Součástí jsou i různé simulace a animace reálných situací, které mohou nastat. Při poskytování první pomoci vyvstanou vždy určité priority a cíle, musí se resuscitovat nebo zastavovat krvácení, a to vše se v kurzu dozvíte.