Příjemné prostředí k práci díky ergonomii a dodržování bezpečnosti

Příjemné prostředí k práci díky ergonomii a dodržování bezpečnosti

Základem kvalitního výkonu zaměstnanců na pracovišti je vytvoření bezpečného prostředí, které bude příjemné pro vykonávanou činnost, a které nebude škodit zdraví. Povinností ze zákona je proškolení z hlediska bezpečnosti a zdraví požární ochrany, poskytování první pomoci a řízení vozidel. Zvolit můžete buď lekce klasické, ve školící místnosti a s lektorem, nebo moderní formu e-learningu. To je forma BOZP přes internet, i dalších lekcí, je více flexibilní, praktická, méně finančně náročná a dnes opravdu populární. Proškolit se musí i krátkodobí pracovníci, třeba brigádníci, a na to je e-learning nejlepší. Čas pro vyškolení si můžete zvolit sami, a nemusíte nikam cestovat.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Pro bezpečnost a pohodlí je důležitá ergonomie pracoviště. Mělo by být vstřícné, praktické, kvalitní, neškodící zdraví a pohodlné. Je to někdy věda, ale stojí za to dát si na tom záležet. Pokud se budou lidé cítit dobře, odvedou i lepší výsledky. V práci trávíme hodně času, a měli bychom se cítit patřičně pohodlně a neničit si zdraví. Nejde jen o nebezpečné činnosti, vyřešit se musí i dlouhé sezení. To zajišťuje ergonomie pracovního místa. Zkvalitnění prostředí je základem vyšší produktivity. Zapomínat se nesmí na čistotu a pravidelné větrání. Zaměstnavatel musí zajistit v souvislosti s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci i pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců.

Nastavení pracovně lékařských služeb podle požadavků

Můžete výhodně spojit dohled a poradenství PLS, BOZP a PO. Vyřešit se musí povinné kurzy, pravidelné lékařské prohlídky, ergonomie a vše dohromady. Vynikající je outsourcing PLS, BOZP a PO. Taková smluvní spolupráce vám usnadní starosti. Služby zahrnují i vedení dokumentace, zajištění pravidelných prohlídek, školení první pomoci, konzultace, test zdraví, řešení mimořádných událostí v práci a mnoho dalšího.