Termovízia pre každý prípad

Termovízia pre každý prípad

Pohyb v neprehľadnom teréne môže byť pomerne náročný a nebezpečný. Zariadenia s termovíziou od LVL Armory vám pomôžu odhaliť každý predmet, ktorého teplota je odlišná od okolitého prostredia. Obraz sa zvyčajne zobrazuje v móde, kde teplé predmety sú svetlé (biele) a chladné tmavé, pričom je možný aj inverzný mód. Termovízne prístroje sú schopné prevádzky za dňa (viditeľné svetlo nemá na ich funkciu vplyv, teda ich ani nepoškodzuje), aj v noci. Termovízne kamery sú veľmi vhodným nástrojom pri strážení objektov a súkromných pozemkov a na odhalenie páchateľov vnikajúcich do súkromných objektov bez vedomia majiteľa.

Termovízne prístroje môžu mať podobu monokulárov, binokulárov alebo kamier. Binokulárne termovízne prístroje firmy GUIDE špičkovej kvalitatívnej úrovne a súčasne nižšej cenovej kategórie. Tieto zariadenia sa vyznačujú okrem vynikajúcich úžitkových vlastností aj intuitívnou obsluhou, ergonomicky stvárneným dizajnom a nenáročnosťou na obsluhu ako aj na údržbu. Monokulárne prístroje pracujúce na princípe termovízie pracujú v plne pasívnom režime a k svojej činnosti nepotrebujú akýkoľvek typ žiarenia, ktorý by mohol demaskovať pozíciu operátora. Prístroje generujú vysokokvalitný obraz i za úplnej tmy. Ich činnosť neobmedzuje hmla ani zadymené prostredie, na rozdiel od konvenčných prístrojov nočného videnia pracujúcich na princípe zosilňovania zbytkového svetla, pričom detekčná vzdialenosť je minimálne 600 – 900 metrov.

Termokamery od výrobcu ATN dokážu fungovať ako samostatné jednotky, ale zároveň aj ako súčasť senzorovej siete. Sú to termálne zobrazovacie zariadenia s možnosťou pohybu v horizontálnej i vertikálnej rovine. Môžu byť inštalované na stacionárnom stanovišti, rovnako dobre však budú slúžiť namontované na streche motorového vozidla. Rozsah pohybu je 360° v horizontálnej rovine a +/-45° vo vertikálnej rovine.

Termovízne prístroje sú užitočné najmä pri strážení objektov, vyhľadávaní stratených osôb, páchateľov, pri záchranných operáciách, pri sledovaní vozidiel, pri odhaľovaní skrytých ohnísk požiarov, únikov horúcich plynov (netesnosti motorov, turbín) a pri akejkoľvek taktickej operácii.

Pre viac informácií klikajte na armory.sk