Zajistěte zaměstnancům kvalitní kurzy BOZP a PO

Zajistěte zaměstnancům kvalitní kurzy BOZP a PO

Školení zaměstnanců jsou ze zákona povinni zajišťovat jejich zaměstnavatelé. Jedná se především o školení bozp a po, dalšími kurzy jsou školení řidičů a první pomoc. Někdy toto školení může zajistit sám zaměstnavatel, při splnění určitých podmínek. Ovšem u počtu více než pětiset zaměstnanců provádí školení odborně způsobilé osoby. Zajistěte pracovníkům školení první pomoci, školení bozp, po nebo školení řidičů. Je to vaše povinnost za bezpečnost a úrazy zodpovídá zaměstnavatel.

Online školení, skvělá volba

Pro některé firmy může být dobrou možností zajištění online školení. Ta se provádějí přes internet. Šetří mnoho času a námahy. A co je důležité, šetří rovněž peníze. Firmě odpadnou náklady za školitele, nájem prostoru, nebo za přepravu zaměstnanců. Kurz a test bozp, po, školení řidičů a první pomoci zajistíte pomocí webové aplikace.

Tyto kurzy lze vytvořit i podle přesných požadavků. Není totiž přímo dáno, co vše musí obsahovat, záleží to zčásti na zaměstnavateli a na tom, co se ve firmě dělá za činnosti. BOZP přes internet nejde použít na velmi specifické druhy činností, toto se může řešit internetovým kurzem na míru a doplnit osobní prezentací.

Kurzy na míru

Můžete si nechat vytvořit kurz první pomoci, bozp, po a školení řidičů přesně na míru. Je to tak nejlepší pro firmu i pro zaměstnance. Na každém pracovišti jsou trochu jiné podmínky, rizika a náplň práce. Online školení, neboli e-learning, jsou prověřeným a velice moderním způsobem jak školit.

Finančně je tento způsob lekcí méně náročný. Chybí zde ale vazba lektora a posluchačů, takže někomu může vyhovovat více kurz běžný, v učebně.
Využijte moderních komunikačních technologií, nebo vsaďte na klasiku. Kurzy si můžete vyzkoušet a pak se rozhodnout, která forma vám vyhovuje více a je větším přínosem pro zaměstnavatele i zaměstnance.