Zvažujete likvidaci společnosti?

Zvažujete likvidaci společnosti?

Provozování podnikatelských aktivit není vůbec jednoduchou činností. Vyžaduje spoustu času, znalostí a aktivit majitele společnosti. Proto není divu, když podnikatel občas dojde k závěru je lepší společnost zlikvidovat či prodat/převést její podíl. Oba ty to kroky jsou zásadním rozhodnutím v činnosti firmy a pro jejich realizaci to znamená náročné zajištění z pohledu právních povinností.

Samotnému zrušení společnosti může předcházet několik různých situací, např.:

  • rozhodnutí soudu v případě, že např. chybí potřebná oprávnění či společnost z různých důvodů není schopna vykonávat svou činnost
  • uplynutím doby, na kterou byla společnost zřízena
  • splnění úkolů, pro které byla společenost založena.

Během procesu likvidace prochází společnost postupně kroky, kdy je vypořádáván její majetek, jsou osloveni věřitelé pro uhrazení závazků a postupně uzavíráno účetnictví. Posledním krokem je následně vymazání společnosti z obchodního rejstříku, což se považuje za její definitivní zrušení.

Pro spoustu podnikatelů může být toto období velice stresující a složité, protože podchytit tuto skutečnost z právní stránky pro ně znamená nemalé úsilí. Proto si dovolujeme nabídnout své služby.  Mezi ty totiž patří mimo jiné rovněž možnost převést na nás Vaši společnost nebo asistence při její likvidaci. Pokud zvolíte řešení formou převodu společnosti, zajistíme veškerou dokumentaci a po jejím podpisu společnost převezmeme a zbavíme Vás tak spousty závazků.

Pokud máte zájem právě o tuto službu, přijďte se k nám poradit. Po projednání aktuální situace Vám podáme maximum informací a navrhneme komplexní řešení problému. Stačí se obrátit na sídlo firmy na Praze 1, či nás oslovit telefonicky, e-mailem či prostřednictvím poptávkového formuláře.