Rekvalifikácia pre uchádzačov o zamestnanie

Rekvalifikácia pre uchádzačov o zamestnanie

Ste vedený ako uchádzač o zamestnanie na Úrade práce a hľadáte oblasť, v ktorej by ste sa vedeli uplatniť, alebo ste študent a rozmýšľate už o svojom budúcom zamestnaní? Ste už zamestnaný v sieťových technológiách a želali by ste si kariérny postup? Pre každého z Vás máme riešenie, ktoré zvýši Vaše šance na zamestnanie, či postup v zamestnaní. Oblasť sieťových technológií je v súčasnosti veľmi dynamické odvetvie, ktoré potrebuje dostatok kvalifikovaných pracovníkov. S rozširovaním internetu, firiem a počítačovej gramotnosti dochádza stále k väčšej potrebe budovať rozsiahle a zložité siete s množstvom sieťových zariadení a riešiť problémy týchto sietí a sieťových zariadení.

Najväčšou sieťou vzdelávacích inštitúcií v oblasti sieťových technológií je CISCO Networking Academy, s ktorou spolupracuje aj Univerzitné centrum Košice. Základnou podmienkou pre prácu v odvetví sieťových technológií je úspešné zvládnutie vzdelávania rozdelené do štyroch vedomostných stupňov CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4 a následne ich certifikácia. Univerzitné centrum Košice Vám takúto možnosť ponúka, a to v najnovšej verzii CCNA študijných materiálov 5.0.

Každý dosiahnutý stupeň zvyšuje Vašu kvalifikáciu pre prácu so sieťovými technológiami. Za každý dosiahnutý stupeň CCNA je vystavený medzinárodne uznávaný certifikát od spoločnosti CISCO.

Pre úspešné absolvovanie prvého stupňa CCNA certifikácie nie sú potrebné špecifické požiadavky, avšak je žiaduce, aby uchádzač o kurz mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácii cez internet. Úspešné absolvovanie každého ďalšieho stupňa predpokladá absolvovanie predošlých stupňov, alebo vedomosti na ich úrovni. Po získaní certifikátu CCNA sa môžete uplatniť ako sieťový špecialista vo firmách, ktoré sa zaoberajú sieťovými technológiami (T-systems, AT&T, Antik Telecom, atď.).

Nezanedbateľnou výhodou pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce je to, že v prípade schválenia rekvalifikácie, alebo potreby vyššej kvalifikácie, nielen získajú vedomosti a vyššiu možnosť sa zamestnať, ale zároveň im bude poplatok za kurz preplatený.