Aukce a dražba ? Víte jaký je rozdíl ?

Aukce a dražba ? Víte jaký je rozdíl ?

Dražba a aukce se liší také ve způsobu změny vlastnictví.

Pokud prodáváte nemovitost v aukci je po ukončení licitace sepsána smlouva o smlouvě budoucí nebo rovnou kupní smlouva, na základě které dojde k převodu vlastnictví v katastru.

K organizování aukce naproti tomu potřebujete jen volnou živnost.

Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje.

V dražbě dojde k převodu vlastnictví okamžikem příklepu licitátora. Cenu je pak nutné uhradit během několika dnů.

Veřejnou dražbu může vykonávat z právního hlediska jen dražebník, který má na to koncesi schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Veřejné dražby nemovitostí jsou ve své podstatě vždy vynucené, ať už se jedná o dobrovolnou i nedobrovolnou s tím, že v rámci dobrovolné dražby může majetek prodat vlastník, což většinou bývá insolvenční správce. Dražby nedobrovolné pak většinou iniciuje věřitel, který má na nemovitosti zástavu a chce uspokojit svou pohledávku.

Více o dražbách na  www.monitordrazeb.cz