Vzděláváme se v realitách: Znáte princip výběru pozemku?

Vzděláváme se v realitách: Znáte princip výběru pozemku?

Potřebujete jednoduchý návod jak si dobře vybrat nemovitost, například pozemek? Váš výběr může být úspěšný pouze tehdy, pokud sami přijdete na to, co potřebujete a chcete. Obecně se tento postup dá do značné míry aplikovat při jakémkoliv typu nemovitosti.

Nazval bych to princip výběru. Abyste dokázali najít svůj ideální pozemek, v první fázi se musíte na věc začít dívat pouze racionálně, výhradně na základě vašich priorit, zkuste si pravdivě odpovědět na následující otázky:

 • Kolik m² potřebuji a zvládnu?
 • Jaký mám rozpočet na pozemek, jaký na stavbu RD?
 • Za jakým účelem chci stavět, co tím sleduji?
 • Jakou formou bude probíhat financování a kolik mám vlastních volných zdrojů, v jaké výši bude moje hypotéka?
 • O jaký tip rodinného domu mám zájem (důležité kvůli charakteru pozemku a jeho tvaru- šířce, délce, svažitosti. Jiné je když chcete stavět bungalovy, jiné když moderní minimalistický dům ve svahu)?
 • Kdy reálné chci zahájit výstavbu a kdy se reálně chci přestěhovat?
 • Moje rodina (plánovaná), věk dětí, škola, kterou navštěvují, moje / partnerčino pracovní působení, časová vytíženost.
 • Jaké mám požadavky na občanskou vybavenost (v případě dětí – škola, školka, dostupnost MHD, bezpečnost lokality, lékař, pošta, potraviny, služby), například z hlediska bezpečnosti pro dorůstající mládež, atd…
 • Stávající starší zástavba, samota, nová výstavba – všechno má své plusy i mínusy.
 • Orientace nemovitosti, okolí, výhled, zeleň.
 • Vzdálenost od města v km.
 • Komunita kolem mě, kdo bude můj soused, moji známí, atd…

Toto jsou základní otázky, zodpovězte si je, a pak si je seřaďte od pro vás nejdůležitější po nejméně důležitou. A tím si vyprofilujete vaše priority a vaše skutečné (ne předstírané) potřeby. Poté, na základě nich se zaměřte na jednotlivé nabídky nemovitostí a právě při nich, na obhlídkách – což je druhá fáze, již racionální uvažování dejte stranou (nakolik jste udělali podle něj prvotní výběr nabídek) a řiďte se pocity, kde jste se cítili nejlépe, která z nabídek na vás nejvíce zapůsobila.

První náznak toho, že jste trefili do černého, bude, že si na daném pozemku začnete představovat váš dům a v myšlenkách se změníte na projektanta a architekta v jedné osobě. Tehdy jste se s nemovitostí ztotožnili a můžete začít jednání s vlastníkem, například o kupní ceně.

V dnešní době nejsou klienti odkázáni na tolik kompromisů jako v minulosti, ale i přesto si těžko dokáží určit skutečné potřeby, no a pak s daným výběrem nejsou zcela spokojeni a láteřil, když musí například dítě zavést na trénink, neboť k jejich novému domu nechodí MHD, což nedomysleli právě při výběru pozemku.

Mladým lidem doporučuji koupit pozemek v nové zástavbě. Neboť pokud mají stavět ve vesnici mezi staršími domy, nejde tam ani tak o architekturu, ani o soukromí, ale spíše o generační rozdíly a jinou mentalitu. Pokud vás stavba netlačí, je to asi nejideálnější řešení. Jedinou nevýhodou je, že pokud stavíte mezi prvními, dalších několik let žijete na staveništi. Je to však stále lepší, než žít se sousedem na „bojišti“.

Pro další informace navštivte naše stránky.