Budovy chráníme proti požáru pasivně, ale také aktivně

Budovy chráníme proti požáru pasivně, ale také aktivně

Česká legislativa nařizuje, aby byla v rámci stavby provedena také požární ochrana. Ta je, v závislosti na charakteru objektu, vázána celou řadou norem a zákonů, které musí být dodrženy. Je nezbytné, aby se na realizaci podílela zkušená firma, která dohlédne na odborné provedení. Požární ochranu lze rozdělit z hlediska několika kritérií na pasivní a aktivní. Jaký je mezi nimi rozdíl a co patří mezi nejčastější opatření, bez kterých se moderní stavebnictví neobejde?

Co je to pasivní požární ochrana?

Pasivní protipožární ochrana označuje ty části budovy, které jí zajišťují adekvátní ochranu před požárem. Jde jednak o jednotlivé konstrukční prvky, ale také o speciální materiály, produkty a systémy, které jejich odolnost vylepšují. Obecně se starají o ochranu konstrukční stability objektu po předepsanou dobu, nebo působí jako bariéra mezi požárem.

Cílem systémů pasivní požární ochrany je udržení teploty chráněných částí pod hodnotou 140°C (stěny, podlahy a elektrické obvody) či 540°C v případě konstrukční oceli. Dojde-li k nárůstu teploty nad tyto hodnoty, hrozí nebezpečí ztráty pevnosti oceli a kolapsu.

V praxi se pasivní protipožární ochrana aplikuje na konstrukční ocel, obvodové zdi a opláštění budov, stropy a zavěšené podhledy.

Co je to aktivní požární ochrana?

Aktivní systém požární ochrany zahrnuje detekci a signalizaci požáru (detektory tepla a kouře, alarmy), ale také systémy, které se přímo podílí na optimalizaci škod. Mezi ty nejpoužívanější jsou sprinklery. Jde o stabilní hasicí zařízení, které se instaluje do obchodních center, výrobních hal, skladů a mnoha dalších typů komerčních a průmyslových objektů.

Sprinklerové systémy se využívají již od 70. let 19. století a jejich princip se takřka nezměnil. Skládají se ze zdroje vody a sprinklerové soustavy (motor, čerpadla, potrubní rozvody, ventilové hlavice a sprinklerové hlavice). K aktivaci systému dochází v případě, že teplota v místnosti přesáhne předem nastavený limit. Poté se spustí alarm a systémem začne proudit voda až ke sprinklerovým hlavicím. Ty se nachází pod stropy nebo na jiných exponovaných místech.

V některých objektech však nelze aktivně hasit vodou, protože může způsobit stejné škody jako oheň. V archivech, skladech chemikálií a hořlavých látek, datacenterch či serverovnách proto požární bezpečnost zajišťují hybridní systémy, které oheň hasí za pomocí dusíku a rozprášené vody. Hybridní systém jsou ekologické (není zapotřebí nákladných stavebních úprav objektu) a vzhledem ke svému charakteru (snižují množství kyslíku a zchlazují prostředí) vysoce efektivní.