Rekvalifikace na strážného

Rekvalifikace na strážného

Ve vámi vystudovaném oboru nenajdete uplatnění? Zajímala by vás práce strážného a nevíte, co udělat pro zlepšení šancí na získání této pozice? Pomoci by vám měl rekvalifikační kurz na strážného. Přihlásit se můžete již nyní na internetových stránkách rekvalifikace strážný. Lze si vybrat z mnoha termínu a lokalit , ve kterých strávíte 6 dní, během kterých vás instruktor seznámí se základními znalostmi potřebnými pro výkon povolání – strážný.

Základní znalost zákonů upravujících bezpečnostní činnost

Jednou ze základních dovedností každého strážného je pochopitelně i znalost zákonů upravujících jeho povinnosti a oprávnění. Během rekvalifikačního kurzu budete s těmi nejdůležitějšími zákony seznámeni a vyučující vám vysvětlí všechny nejasnosti. Po vykonání potřebné zkoušky získáte certifikát strážný a už také budete vědět, co si jako strážný můžete při ochraně majetku a osob dovolit a jaké úkony už přísluší pouze policii či jiným státním složkám

Výuka způsobu kontroly osob či vozidel

Při práci strážného se každý z vás setká se situací, kdy bude muset provést kontrolu osob či vozidel kvůli přítomnosti zbraní a případně jiného materiálu, který nesmíte vpustit do hlídané oblasti. Jak správně a profesionálně tyto úkony provádět? Také to vás naučí instruktor vedoucí rekvalifikace Strážný.

Technika kontroly objektů a veřejných prostranství

Práce strážného zahrnuje pochopitelně také ostrahu a kontrolu objektů případně asistenci při akcích konaných na veřejném prostranství. Každý z těchto úkonů má svá specifika. Na co se při vykonávání činnosti zaměřit a jak nejlépe danou práci vykonávat? I to patří mezi okruhy probírané během přípravného kurzu v rámci rekvalifikace na strážného. Před absolvováním potřebných zkoušek byste měli být s danou problematikou obeznámeni a schopni provádět všechny úkony v praxi.