Studovat a cestovat? Jde to snadno.

Studovat a cestovat? Jde to snadno.

Mladý člověk se nemusí během studia na vysoké škole jen učit, řešit seminární práce a ostatní záležitosti. Pro některé je zážitek přestěhovat se z rodného města do Prahy nebo Brna. Jsou ale tací, kterým to nestačí a chtějí i cestovat. Možnosti kde se dá studovat a cestovat je nespočetně mnoho. Třeba například program Erazmus+. Určitě již znáte alespoň jednoho člověka, který v minulosti zkusil program Erazmus nebo jiné evropské programy.

V současnosti se hodně zahraničních studijných programu sjednotilo do programu Erezmus+. Tenhle program umožňuje studovat semestr nebo dva na zahraniční vysoké škole nebo univerzitě. Dostanete k tomu i stipendium, které by vám mnělo alespoň částečně vykompenzovat náklady spojené se studium (jako například ubytováni, stravu a ostatní náklady). Většina studentu má také zajištěné ubytování v rámci studentských internátu, takže platíte jenom přibližnou cenu, kterou mají domácí studenti. Někdy to může být dražší nebo levnější. Čeští studenti si většinou vybírají západoevropské vysokoškolské instituce. Je to tím, že na většině západoevropských škol je studium kvalitnější a na vysokoškolský výzkum je k dispozici více financí. Proto někteří studenti chtějí psát své diplomové práce nebo její část na univerzitě, kde mají lepší výzkumní podmínky. Všechno je o dohodě se školitelem, školou.

I z hlediska statistik je známo že pobyt na zahraniční škole pozitivně hodnotí většina studentů. Jestli se bojíte že, ztratíte například rok studia, nemějte obavu. Když úspěšně absolvujete předměty na zahraniční škole, většinou je vám uznaná na domovské škole, ale je potřebné se o konkrétních podmínkách předem podrobně informovat. Studovat a poznávat nové krajiny nemusíte je v Evropě. Nejvíc světoznámých univerzit se nachází v Spojených státech amerických. Studenti, kteří v USA chtějí studovat, zpravidla studují celé studijní období (například 3-4 roky pro Bc. titul). Studium je tam podobné. Bakalářské práce, zkoušky, kredity musejí studenti úspěšně dokončit tak jako u nás. Pokud si chcete zlepšit angličtinu je dobrou volbou i Kanada a Austrálie.

V současnosti velmi zajímavou volbou je studium v Asii. Krajiny jako Japonsko, Čína, Taiwan, Vietnam, Jižní Korea a jiné se snaží podporovat výměnu studentů. Existuje nespočetně mnoho možností studia v zahraničí, při kterém poznáte doopravdy cizí krajinu tak proč je nevyužít. Bližší informace najdete ve škole i na internetu.