Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

Meghan Fialkoff, je ředitelka organizace Svět bez drog (Drug Free World) z New Yorku. Tato organizace pomáhá dospívajícím najít bezpečné přístavy z narkotik.

 Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku - Spojené státy Americké


Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

Meghan FIALKOFF sleduje v New Yorku vzrůstající problém s drogami z pohledu pedagoga vzdělávajícího mládež o drogách v metropolitní oblasti New Yorku ve veřejných školách.

Meghan filakoff - Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku - Spojené státy Americké

Meghan filakoff – Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

 

Výkonná ředitelka organizace Svět bez drog v New Yorku řekla, že užívání opiátů a heroin dosáhlo „epidemických rozměrů“, které mají vliv nespočet dospívajících ve veřejném školství.

Proto abychom byli úspěšní a naše kampaň perspektivní a efektivní cílíme naší informační kampaň již na devítileté děti abychom zabránili pokusům vyplnili informační vakum u mladých lidí, kteří čelí znepokojivému moru v podobě drog.

Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku - Spojené státy Americké

Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

Podle Fialkoff, organizace Svět bez drog postupuje proti zdánlivě nepřekonatelným problémům s epidemií zneužívání drog, výukou v jedné škole za druhou od jednoho studenta k dalšímu.

„V podstatě jsme začali oslovovat školy,“ vysvětlila. „V Brooklynu, jsme ucítili ihned na začátku značný zájem.“ Zatím organizace Svět bez drog New York provedla školení v  2,200 školách s výukovým programem „Pravda o drogách“, což je program prevence vyvinutý a poskytnutý ústřední organizací Nadace pro svět bez drog (Foundation for a Drug-Free World) .

 Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku - Spojené státy Americké


Protidrogová kampaň Scientologické církve v New Yorku – Spojené státy Americké

„Je to milník,“ řekla Fialkoff s odkazem nejen na počet škol, ve kterých proběhla výuka ale také k jejich vnímavost k tvrdým faktům o zneužívání drog prezentované organizací Pravda o drogách. „Není to program, obalený cukrem,“ vysvětlila. „Je to opravdu presentace tvrdých údajů, což se ukazuje jako dobré.“

Studie dopadu zneužívání drog sděluje ohromující skutečnost. Národní institut pro monitoring zneužívání drog odhaduje, že ekonomické dopady zneužívání alkoholu a drog činí více než 417 miliard Amerických dolarů ročně.

 

Scientologie v USA, Scientologická církev ve Spojených státech amerických

Severní Amerika, tedy přesněji Spojené státy americké jsou kolébkou Scientologie. L. Ron Hubbard se narodil v Severní Americe a proto Scientologie začala ve Spojených státech Amerických. Vše začalo v květnu roku 1950 knihou Dianetika – moderní věda o duševním zdraví.