Výhody sociálních sítí

Výhody sociálních sítí

Sociální síť je sítí, která propojuje určitou skupinu lidí. V současnosti je spojována především s internetovým prostředím. Nový význam sociálním sítím daly Facebook a Twitter, které jsou nejznámějšími celosvětovými sociálními sítěmi. Facebook byl založený v roce 2004 a v současnosti je doslova fenoménem. To dokazuje více než miliarda jeho uživatelů.

Sociální sítě jsou nejčastěji využívány mladší generací, ale okruh uživatelů zahrnuje všechny věkové skupiny. V sociálním prostředí jsou aktivní i firmy, které využívají sociální sítě ke své propagaci.

Výhod sociálních sítí je mnoho. Sociální síť například umožňuje vytvářet skupiny lidí se stejnými zájmy. Nejsou tak výjimkou skupiny s hudební a filmovou tématikou, studentské sociální skupiny, skupiny určité firmy, apod.

Sociální síť také umožňuje být v kontaktu s přáteli a známými, a to bez ohledu na vzdálenost. Je ideálním způsobem, jak zůstat v kontaktu s lidmi, kteří z nějakého důvodu zmizeli z našeho dosahu v reálném životě.

Stále častěji je sociální síť i místem pro propagaci firem. Právě tím, že sdružuje velké množství lidí, které je možné selektovat podle určitých kritérií, nejčastěji to bývá pohlaví a věk, tak je využívána k hledání cílové skupiny a k jejímu následnému oslovení. Firma na sociální síti může být v kontaktu se svými zákazníky, což je jeden z nejlepších a nejúčinnějších nástrojů marketingové propagace.

Internet je neodmyslitelnou součástí našich životů, a k internetu sociální sítě prostě patří, ať již ty staré jako Facebook, Twitter nebo ty nové jako je Buddy2rent.