Inovační metoda portfoliového obchodování GeWorko od IFC Markets

Inovační metoda portfoliového obchodování GeWorko od IFC Markets

V nedavné minulosti společnosti NetTradeX  a IFC Markets oznámily o společném zahájení unikátního produktu  – metoda kompozitního obchodování GeWorko umožňující vytvořit personální kompozitní instrumenty (PCI) na základě obchodně analytické platformy NetTradeX.

 

Ale jaké jsou výhody kompozitního přístupu pro účastníky trhu? Je to velmi jednoduché  – absolutní flexibita, všestrannost a snadnost použití. Tyto principy se odrážejí ve vytvoření kompozitních instrumentů, analýzy a obchodování.

 

Metoda portfoliového obchodování GeWorko Vám umožní plně vyjádřit vynalézavost a pohotovost, aplikovat znalosti o finančních trzích a pocítit tvůrcem vlastního finančního produktu.

 • Vytvořte jedinečné vlastní instrumenty, jejichž variace je omezena jenom Vaší představivostí: portfolia akcií, měnových indexů, globálních fondových indexů, indexů drahých kovů, globalně diverzifikařní portfolia atd., vždyt‘ pro vytvoření kompozitních instrumentů jsou k diposzici stovky různých aktiv. Vytvořte nejfantastičtější nebo, naopak,  nejkonzervativnější portfolia. Snad budou zárukou Vašeho finančního blahobytu.
 • Metoda GeWorko umožňuje vytvořit různá portfolia: z jednodušších zahrnujících pouze dvě aktiva, do opravdu složitých kombinací zahrnujících desítky nebo dokonce sotny instrumentů.
 • Absolutní flexibita metody je v tom, že každému aktivu dáváme individuální váhu. Budete moci změnit úměry aktiv v celé struktuře a najít perfektní recept kompozitního instrumentu právě pro Vás.
 • Při sestavení portfolia budete moci brát v úvahu jak dlouhé, tak i krátké pozice.
 • Jednoduché, pohodlné a intuitivní rozhraní umožní se snadno zorientovat v procesu vytvoření kompozitních instrumentů.

 

 

Vytvořením personálního kompozitního instrumentu metodou portfoliového obchodování, budete mít možnost pokračovat její grafickou analýzu, která spolu s fundamentálním přístupem umožní hlubší porozumět spojení mezi dvěma soubory aktiv.

 • Osvojte si složitost skrytých vzájemných vazeb finančních aktiv a jejich kombinací.  Vyhodnot’te nakolik je spojena dynamika dvou různých fondových indexů, porovnejte si  dynamiku průmyslových odvětví různých zemí, hledejte rozdíly nebo podobnosti v chování cen kovů, měn, komodit a akcií.
 • Definujte a analyzujte okamžiky anomálního chování finančních aktiv, když ony se vybíjejí z obvyklé dynamiky s předpovídáním otočení nebo strukturní změny na trhu.
 • Používejte instrumenty technické analýzy pro předvídání chování vytvořeného instrumentu a jeho komponentu, vždyt‘ kombinace aktiv jsou schopny poskytnout značnější signály.
 • Projevujte aktiva zobrazující nejlepší retrospektivní výslednost. Porovnáním realizovanou výnosnost dvou nebo několika aktiv, budete moci předpokládat budoucí dynamiku a vybrat co nejlépe pro obchodování.
 • Definujte kombinace aktiv charakterizující stabilitu chování v době ekonomické nestability.  Takové kompozitní instrumenty pomůžou chránit Vaše prostředky proti neočekávaným opakovaným otřesům.

Obchodování na základě kompozitních instrumentů umožní Vám být o krok napřed před účastníky trhu. Jedinečnost a rozmanitost kompozitních instrumentů umožní Vám projevit nové obchodní možnosti a rozvíjet jedinečné obchodní strategie.

 • Násobné zvýšení počtu obchodních příležitostí prostřednictvím vytvoření nejrůznějších kompozitních instrumentů umožní Vám vybudovat strategie o kterých jste neměli ani tušeni.
 • Hledejte příležitosti k přístupu na trh celými kombinacemi aktiv –  kompozitní přístup se charakterizuje vyšší stabilitou.
 • Optimalizujte a realizujte pravidelné vyvážení vytvořeného portfolia, změniv váhy, doplniv a odstraniv aktiva v celé struktuře.
 • Vyměňujte portfolia aktiv v rámci koncepce „dobrého a špatného portfolia“. Maximálnímu zisku z obchodování může být dosaženo pokud budete moci najít rostoucí portfolio a otevřít dlouhou pozici, a také klesající portfolio a otevřít krátkou pozici.
 • Používejte strategie spreadového obchodování založené na vyhledávání rozdílů v dynamice cen na stejné typy instrumentů, hedge rizika prostřednictvím sestavení portfolií s určitou citlivostí k ekonomickým faktorům.

IFC Markets

http://www.ifcmarkets.cz/