Univerzita Jana Amose Komenského Praha – brána jazyků otevřená

Univerzita Jana Amose Komenského Praha – brána jazyků otevřená

Nedílnou součástí kvalitního vzdělání je co nejbohatší jazyková výbava. Univerzita Jana Amose Komenského Praha patří v tomto ohledu ke špičce – vždyť právě na této univerzitě můžete v současné době jako na jediném místě v ČR složit prestižní jazykové zkoušky telc nebo si nechat navrhnout jazykový kurz na míru.

Jazyková vybavenost jako součást vzdělání

Jazykové certifikáty „The European Language Certificates“ (telc) jsou mezinárodně uznávané jazykové zkoušky zaštítěné společností telc GmbH. V současné době nabízí přes sedmdesát zkoušek různých úrovní z jedenácti světových jazyků. Evropské jazykové certifikáty telc tvoří systém jazykových zkoušek odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy. Certifikáty telc mohou samozřejmě skládat i zájemci mimo řady studentů UJAK – a nutno podotknout, že univerzita má s pořádáním těchto zkoušek dlouholetou praxi.

„Největší zájem je tradičně o anglický jazyk ve všech volitelných úrovních, následován je zkouškami z německého a francouzského jazyka. Nejrozšířenější je jazyková úroveň středně pokročilých se stupněm B1, ze které skládalo zkoušku celých 85 % studentů. Při vyšším počtu uchazečů škola vyhlašuje mimořádné termíny. Je zde možné složit zkoušky v jazykových úrovních A1 – C1. Zkoušky na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha probíhají zpravidla dvakrát ročně – v červnu a v listopadu,“ přibližuje Růžena Nováková, vedoucí Katedry cizích jazyků.

Zkouška se skládá ze čtyř částí – poslech, čtení, mluvení, psaní. Před samotnou zkouškou je dobré vyzkoušet si modelový test na nečisto, který si můžete přímo na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze zakoupit. Zde si také modelový test můžete vyzkoušet pod vedením zkušeného lektora, který s vámi následně test probere, abyste věděli, kde chybujete.

Kurzy „šité“ na míru

Univerzita navíc nabízí výuku cizích jazyků takzvaně na klíč pro celou řadu společností a institucí a zároveň pořádá jazykové kurzy pro veřejnost. „V současné době zajišťujeme výuku pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – přičemž v tomto případě se jedná již o poměrně dlouhodobou spolupráci. Mezi další subjekty, pro něž jsme výuku zajišťovali nebo zajišťujeme, patří například Kancelář Senátu ČR nebo Správu státních hmotných rezerv,“ vysvětluje magistra Nováková.

„Velmi často si nás firmy vybírají právě proto, že jejich zaměstnanci mohou kurz zakončit právě složením mezinárodní zkoušky. Zajišťujeme jazykové kurzy tak zvaně „na míru“, přičemž základem je důkladná analýza toho, co klient od kurzů očekává, jakou jazykovou úroveň chce dosáhnout a v jakém segmentu – výhodou výuky zajišťované univerzitou je fakt, že naši lektoři mají letité zkušenosti také s výukou odborného jazyka u oborů, na něž se univerzita specializuje – díky tomu jsme schopni vytvořit opravdu sofistikované výukové programy na klíč,“ uzavírá magistra Nováková.