Alena Račanová – minulé životy je to realita nebo fantazie

Alena Račanová – minulé životy je to realita nebo fantazie

Dianetický auditing je technika, která umožňuje zotavení z okamžiků ve kterých jedinec zažíval fyzickou bolest, která vedla v zúžení vědomí až bezvědomí. Dianetika je velmi přesný návod, jak jedinec vzdělaný v Dianetice pomáhá druhému člověku navrátit vědomí do okamžiků bezvědomí, kdy byla prožívána fyzická bolest. Tyto okamžiky se v Dianetice nazývají engramy. Aby byl engram engramem, musí v něm byt zažita jedincem fyzická bolest a částečně nebo úplně vypnutá vědomá mysl. Proto je engram například okamžik, kdy jste se bolestivě opařili, okamžik, kdy jste se řízli, autonehoda pro které jste se zranili, operace s narkózou, bolestivý pád z koně, ze skály, stromu a podobně. U všech těchto okamžiků musí být bolest tak silná, že úplně nebo částečně vypne vědomou část mysli a způsobí částečné nebo úplně bezvědomí.

Dianetika byla vyvinuta L. Ron Hubbardem a popsána v knize Dianetika – moderní věda o duševním zdraví, která vyšla v prvním vydání v květnu 1950 v USA a byla od té doby přeložena do více než 70 jazyků a vytištěna v desítkách milionů výtisků. Tisíce lidí se každý den snaží zvýšit své schopnosti díky používání dianetiky při procházení engramů. Procházení engramů má za cíl zbavit se restimulací bolesti. Prožitá fyzická bolest v minulosti se čas od času za určitých okolností znovu objevuje aniž by pro to bylo logické vysvětlení a to na těch místech těla, kde byla bolest v okamžiku engramu. Dianetika je tedy způsobem jak zcela vyřešit psychosomatické bolesti, jeden engram za druhým.

……………………………………………………..

Co napsala jedna žena po Dianetickém auditingu?

Při procházení jedním z mých minulých životů jsem si uvědomila, jak silně mě mé zážitky tehdy ovlivňují dnes v tomto životě. Bylo úžasné si uvědomit své schopnosti a vím, že když půjdu dál, tak si je zpátky dokonale znova osvojím a to je pro mě naděje na absolutní svobodné bytí. Děkuji za tuto úžasnou zkušenost své auditorce Alence Račanové, ale také L. R. Hubbardovi, protože vidím možnosti, jak žít lehce. S. K.