Helen Doron Early English

Helen Doron Early English

Dynamicky se rozvíjející dnešní svět s sebou nese určité standarty na každodenní život. Pozvolna dochází ke sjednocování evropských států a to dává prostor rozvíjení i komunikačních technologiím. Právě s tímto faktorem vývoje a evropského sjednocování velice úzce souvisí i výuka cizích jazyků, nejen na školách. Čím dříve se začne učit dítě anglicky, tím to bude pro něj snazší, to víme všichni. Například pro batole bude je jednodušší získávat nový jazyk, než třeba jiné motorické učení. Kdy ale začít a vlastně jak, aby to mělo správný výukový efekt. Je dobré brát si příklad od zkušených, jednou takovou úspěšnou celosvětově uznávanou metodou je Angličtina Helen Doron.

Komunikační schopnost v cizím jazyce je dnes potřebná, nejenom pro život, ale je také nepostradatelná při zařazení do pracovního procesu. Metoda Helen Doron, nesou jméno po své zakladatelce anglické lingvistce funguje již od osmdesátých let. Metodika je určená pro děti již od 3 měsíců až do jejich 14 let. V současné době je nezbytné, aby výuka angličtiny a dalších světových jazyků korespondovala s požadavky společnosti. Podle metody Helen Doron se vyučuje ve více než 110 zemích světa.

U nás je tato metodika dokonce akreditovaná u MŠMT a vyučovat ji mohou pouze certifikovaní lektoři. Je důležité opravdu začít učit děti anglicky co nejdříve a systematicky pokračovat a zdokonalovat jazyk. Anglický vzdělávací systém Helen Doron využívá k výuce přirozenost dítěte studovat přes opakované poslouchání a vnímání. Kurzy angličtiny pro děti jsou po malých skupinkách 4 až 8 dětí, učení probíhá hravou a zábavnou formou. Dětem se vytváří cizojazyčné prostředí velice nenásilně a přirozeně. Simuluje se trochu domácí prostředí a tím vzniká pocit v dětech, že je to zcela přirozený vývoj. Lekce angličtiny pro děti se pořádají dvakrát týdně, ale součástí metody je i domácí příprava. Příprava probíhá opět velice nenásilnou formou, jedná se především o poslouchání anglických CD a zapojováním her, zábavy a rytmiky v angličtině v průběhu dne.

Výuky cizích jazyků především v poslední době prochází neustálými změnami a úpravy, které se odrážejí od požadavků současné společnosti. U nás přelomovou dobou byl právě rok 1989, do kdy jsme byli zvyklí učit se jen ruštinu a další jazyk v některých případech až na vysokých školách. Po roce 89 se trendy radikálně změnily a výuka dalšího světového jazyka je zařazena již na první stupně základních škol. Lektoři vyučující metodou Helen Doron vyučují děti pomocí písní, rytmiky a hudby, ale i pohybu, her a zábavy. Učit se prostřednictvím nově získaných zkušeností povzbuzuje dětskou sebedůvěru a zdravě napomáhá vývoji osobnosti.

Děti mohou do kurzů začít chodit pochopitelně i v pozdějším věku až do dovršení 14 let. Mohou si svobodně vybrat jakou úroveň se chtějí vyučovat, mladší děti se učí jen komunikovat a ty starší už studují i psaní a složitější gramatiku. Podle studií je prokázáno, že díky metodice Helen Doron je dítě se schopné naučit cizí jazyk až desetkrát rychleji. Certifikovaní lektoři používají speciální pomůcky jako knížky, hry a další zábavné věci s podporou výukového jazyka. Lekce trvají 30 minut dvakrát v týdnu a doma se děti aktivně i pasivně připravují. Výukové CD se doporučuje poslouchat dvakrát denně.

V dnešní době je v naší republice několik center vyučující touto metodou, některé i nabízejí první ukázkovou hodinu zdarma. A co vy, máte děti a učíte své děti anglicky? Evropský trend vyžaduje znalost minimálně dvou světových jazyků. Využijte celosvětově uznávané metody, která opravdu funguje a začněte s výukou angličtiny Helen Doron ještě dnes.