Máte firmu a zaměstnance? Nezapomeňte na zákonná školení BOZP.

Máte firmu a zaměstnance? Nezapomeňte na zákonná školení BOZP.

Jsou školení BOZP nutná? Musím školit své zaměstnance?

Otázka, na kterou je snadná odpověď. Tato školení jsou nejen prospěšná z hlediska bezpečnosti práce, ale v první řadě jejich zajištění ukládá zákon. Jedná se především o školení BOZP, PO, školení první pomoci a školení řidičů referentů.

Kdy a jak často školení BOZP a PO provádět?

Při nástupu zaměstnance do práce musí školením projít každý zaměstnanec. Dále jsou školení BOZP nutná v několika dalších případech.

• Dojde-li ke změně pracovního zařazení nebo druhu práce
• Při změně technologie či technologických pracovních postupů
• V ostatních případech, které mohou mít významný vliv na ochranu zdraví a bezpečnost při práci

Obecně platí pro školení BOZP opakování jednou za 2 roky, totéž platí pro školení požární ochrany.

Jakým způsobem lze školení absolvovat?

Existuje několik způsobů, kterými školení BOZP zajistíte. Standardně se provádí školení na pracovištích i mimo ně. Každý způsob má svá specifika, za zmínku stojí v současné době čím dál častěji využívaná právě školení on-line.
V čem jsou tak výjimečná? Jedná se o moderní a efektivní způsob školení, který je jednoznačně mnohem méně náročný z finančního hlediska. Odpadá tak spousta starostí, které klasická školení činí zbytečně nákladnými. Dalším důležitým aspektem je jistě rychlost a časová úspora. Zaměstnanci nemusí nikam jezdit, školení absolvují kdykoliv a kdekoliv jim bude vyhovovat.
Ať se jedná o školení pouze pro jednu osobu nebo jde o střední či velkou firmu s více zaměstnanci, elearningové školení se hodí pro každého.

Jak přesně elearningnové školení funguje?

Elearningové školicí systémy provedou účastníky snadno a přehledně všemi kroky školení, celý proces probíhá online přes váš prohlížeč. Skvělým bonusem je optimalizace pro mobilní telefony, takže není problém absolvovat školení opravdu odkudkoliv a kdykoliv. Po zdárném dokončení školení samozřejmě obdržíte veškeré potřebné doklady a certifikáty o absolvování školení, nutné z hlediska legislativy.