Pracujte se svým životopisem – AirJobs

Pracujte se svým životopisem – AirJobs

Ve svém profesním životě jsem měla možnost vidět celou řadu životopisů od uchazečů, kteří si hledali práci. Ať už po dobu svého působení v personální agentuře nebo později, když jsem vybírala lidi do svého týmu. Nikdy se nepřestanu divit, co vše si lidé pod pojmem životopis představují a jakou mu dokáží dát podobu. A přitom je dnes všude na internetu spousta návodů a rad, jak by takový správný životopis měl vypadat, abyste jím vzbudili zájem u potencionálního zaměstnavatele, u kterého žádáte o práci.

Se samotnou podobou životopisu si lidé, kteří hledají práci, ještě celkem poradí. V používání vzorů z internetu je však i jisté úskalí. Problém spatřuji především v tom, že většina uchazečů o zaměstnání si vytvoří životopis dle šablony, a ten pak používá plošně a skoro bez nadsázky lze říci, že i celoživotně. Rozesílá ho beze změny (a bez rozmyslu) na všechny (byť i třeba zcela odlišné) nabídky práce. Životopis by však neměl být „mrtvý“ dokument, který použijete kdykoli a kdekoli ve stejné podobě. Životopis byste měli přizpůsobit konkrétní nabídce práce, měli byste s ním pracovat, pozměňovat ho a upravovat dle potřeby a hlavně dle konkrétní nabídky zaměstnání, o kterou se ucházíte. Některé relevantní informace uvést pro konkrétní nabídku práce detailněji, kde je to vhodné, tak doplnit fotografii, jindy je zase záhodno více se rozepsat o svých zálibách (zejména pokud na nich demonstrujete vlastnosti nebo dovednosti, které jsou pro danou nabídku práce důležité, například pečlivost, vytrvalost, schopnost týmové hry a práce, vůdčí schopnosti apod.).

Myslete na to, až budete sestavovat svůj životopis. Pracujte s ním, přemýšlejte nad ním a nekopírujte pouze předepsaný vzor z internetu. Vždy ho přizpůsobte konkrétní nabídce práce. Ale pozor – nikdy v něm neuvádějte nepravdivé informace. Každá lež vyjde totiž jednou najevo. Ať už při vstupním pohovoru, případně později v dané práci, bude-li vaše žádost o zaměstnání úspěšná.