Profesní titul? Pootevřené dveře k vysněné kariéře!

Profesní titul? Pootevřené dveře k vysněné kariéře!

Chystáte se budovat kariéru v zahraničí nebo v některé zahraniční společnosti působící v Česku? Kromě kvalitní jazykové výbavy a bohaté praxe vám při výběrovém řízení na vysněnou manažerskou pozici může podstatně pomoci ještě jedna věc: profesní titul MBA.

Lepší ohodnocení a zkušenosti z praxe

Profesní tituly se v Česku etablovaly velmi úspěšně. Podle výzkumů zaznamenali studenti MBA do pěti let od absolvování tohoto programu nárůst platu až o 40 %. „MBA je jak mezi zaměstnavateli, tak mezi zájemci o studium vnímáno jako významný faktor, který otevírá dveře ke kariérnímu růstu,“ vysvětluje studijní referentka pro MBA program Ing. Andrea Kočková, Ph.D., MBA z Univerzity Jana Amose Komenského Praha. „Studium MBA na UJAK je orientováno na reálné manažerské problémy a co největší propojení s praxí. Při studiu se setkávají lidé, kteří již mají zkušenosti na manažerských pozicích – a díky práci v malých skupinkách je výuka velice efektivní, zaměřená na relevantní a aktuální problémy v oblasti managementu.“

Prestižní titul MBA nepatří mezi tituly akademické – jeho akreditaci neprovádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proto je potřeba mezi poskytovateli pečlivě vybírat, aby pro vás studium bylo maximálním přínosem. „Kvalitu programu garantuje organizace, která MBA akreditaci danému vzdělávacímu subjektu udělila – v případě MBA programu na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha je touto organizací prestižní Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA, www.fibaa.org) se sídlem v německém Bonnu a švýcarském Curychu,“ přibližuje doktorka Kočková.

Vlastní program, žádná „franšíza“

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je specifická tím, že zájemcům nabízí vlastní program MBA – Řízení lidských zdrojů a Evropská unie, který u FIBAA zmíněnou prestižní akreditaci získal. Častou praxí totiž je, že MBA programy v Česku jsou nabízeny formou jakési „franšízy“, kdy někteří ostatní poskytovatelé pouze přebírají programy zahraničních univerzit. Vlastní program UJAK tak lépe reflektuje aktuální potřeby a specifika v daném segmentu v Česku. Samozřejmostí je přitom výuka zajišťovaná špičkovými odborníky s mnohaletou praxí a kvalitní studijní zázemí. A pro koho je MBA program Řízení lidských zdrojů a EU vlastně určen? Zejména pro vedoucí pracovníky a manažery s odbornou praxí, kteří chtějí dále budovat svou vrcholovou kariéru v řídících strukturách na rozmanité úrovni, především v rámci EU. Absolvent studia se stává špičkovým expertem v oblasti řízení lidských zdrojů v evropském institucionálním, ekonomickém a právním prostředí. Studium trvá tři semestry a je realizováno kombinovanou formou ve víkendových blocích – je časově velice efektivní i díky individuálnímu přístupu a využívání online výukových technologií.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala statut univerzity. Nabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Pilíři studia jsou Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia, Audiovizuální komunikace a tvorba a Scénická a mediální studia. Nedávno byly otevřeny obory Pojišťovnictví a Bezpečnostní studia.

www.ujak.cz