Nejrizikovější pracoviště

Nejrizikovější pracoviště

Domníváte se, že právě Vaše práce je riziková? Možná Vás vyvedu z omylu. Pokud vaše práce spočívá v tom, že pracujete v kanceláři, nejspíše Vám žádný vážnější úraz nehrozí. Asi se vám nestane nic horšího, než že se opaříte kávou nebo říznete o papír.

V České republice dochází nejčastěji k úrazům v podzemí. Jde o pracovníky, kteří vykonávají podpůrné práce při těžbě, tedy o ty, kteří  vrtají průzkumné vrty nebo budují štoly.

Ke druhému nejrizikovějšímu pracovišti patří dřevorubectví. Při práci s motorovou pilou a dřevem se stane spousta úrazů. Některé bývají bohužel smrtelné.

Trpíte závratí? Pokud ano, neměli byste pracovat třeba jako umývač oken nebo stavební dělník. V zahraničí, ale i u nás musí často pracovat ve výškách přesahujících 20 metrů a více.

Nebezpečná je i práce skladníků, popelářů nebo profesionálních řidičů. Na pozoru by měli být i revizoři, průvodčí nebo učitelé.

Při každé práci by se měla dodržovat bezpečnost na pracovišti a měli by se užívat bezpečnostní pomůcky k tomu určené.