TukuTuku pomůže najít cestu k úspěchu

TukuTuku pomůže najít cestu k úspěchu

Jednou z nejdůležitějších náplní lifestyle magazínu TukuTuku je bezesporu jeho motivační a edukační obsah. Vždyť termín lifestyle nemusí představovat pouze inteligence prostou zábavu a výčet posledních událostí kolem života celebrit a pseudo-celebrit, proslavených pouze svou tváří a početnými výstřelky. Naopak.

Termín lifestyle, tedy v překladu životní styl, je definovaný soubor praktik uspokojujících potřeby člověka (především v oblasti seberealizace, společnosti a kultury) a zároveň mu podávají pomocnou ruku v potřebě vytvořit si svůj vlastní typ identity. Coby žurnalistický směr je pak lifestyle v podstatě prezentací těchto životních stylů.

Často – a nesprávně – se však lifestylové magazíny zaměřují pouze na jeden životní styl, nebo na životní styly pouze jedné cílové skupiny (jednoho pohlaví, jedné věkové oblasti). Komplexní lifestylový magazín by si však měl vytyčit komplexní úkol: promlouvat k širokým vrstvám čtenářů. Jenom tak mohou člověku pomoci vytvářet si svůj vlastní životní styl a ne pouze kopírovat styl někoho jiného.

Takovým se s úspěchem snaží být TukuTuku, lifestyle blog, jehož redakce čtenářům přináší hodnotné názory a články z nejrůznějších zákoutí života a společnosti (či života ve společnosti). Často je tématem tohoto internetového magazínu reakce na společenskou či politickou událost, komentář k ožehavým otázkám či návody související s osobním rozvojem a kariérou, které tak návštěvníkům TukuTuku pomáhájí uspět v nekonečném boji o lepší životní úroveň či výhodnější postavení v zaměstnání. Zkrátka – pomáhá nalézt cestu za úspěchem a vnitřní spokojeností.

Online časopis TukuTukua jeho redakce samozřejmě nezapomínají ani na další čtenářsky atraktivní oblasti svého žánru – kulturu, vědu, psychologii a to hlavní – zábavu.